Najbardziej stałą cechą polskiego systemu podatkowego jest jego permanentna zmiana. Naszą rolą jest wspieranie klientów w efektywnym zarządzaniu obszarem podatków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Szybki rozwój technologii wymusza dodatkowo zmianę w zarządzaniu różnymi obszarami przedsiębiorstwa, w tym także podatkami.

Nasi doradcy podatkowi, radcowie prawni, adwokaci i ekonomiści zapewniają pełne spektrum usług podatkowych obejmujące bieżące wsparcie w transakcjach M&A i działaniach restrukturyzacyjnych, reprezentowanie klientów w kontrolach i postępowaniach podatkowych oraz planowanie sukcesji majątkowej.

W czym możemy pomóc?


Doradztwo w toku restrukturyzacji i akwizycji

Planujesz reorganizację struktury własnościowej kontrolowanych aktywów? Bezpieczeństwo podatkowe rozważanych działań musi być jednym z kluczowych elementów tego procesu.

Doradzając w toku procesów restrukturyzacyjnych lub akwizycyjnych  oferujemy  doradztwo podatkowo-prawne, którego celem jest maksymalizacja możliwych do uzyskania korzyści przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów i ryzyk podatkowych.

Analizując skutki połączeń, przejęć i podziałów podmiotów gospodarczych, nabywania i zbywania aktywów, uwzględniamy w szczególności oczekiwania uczestników transakcji, którzy zaplanowane procesy biznesowe chcą przeprowadzić sprawnie, bezpiecznie i optymalnie.

Doradzamy przy złożonych transakcjach, często angażujących podmioty z różnych jurysdykcji współpracując przy tym z elastycznie kształtowaną siecią zagranicznych doradców podatkowych i prawnych. Jesteśmy otwarci na współpracę z podmiotami wskazanymi przez klienta, ale też gotowi do rekomendowania sprawdzonych uprzednio specjalistów z większych i mniejszych firm doradczych w poszczególnych jurysdykacjach.

Doradztwo w toku restrukturyzacji i akwizycji


Planowanie sukcesji

Firmy rodzinne to siła napędowa wzrostu gospodarczego w niemal każdym kraju. Największym wyzwaniem dla takich firm jest zachowanie równowagi pomiędzy realizacją celów biznesowych m.in. rozwoju, innowacyjności, a zachowaniem i przekazaniem wartości rodzinnych. Na całym świecie tylko jedna na trzy firmy rodzinne pomyślnie przechodzi proces sukcesji.

Jak efektywnie przygotować kolejne pokolenie do przejęcia firmy i co zrobić, aby sukces firmy przełożył się na sukces rodzinny?

Planowanie sukcesji

Doświadczenie

Bieżące doradztwo, w tym doradztwo typu hot-line, na rzecz podmiotów z branży produkcji elektronarzędzi.

Projekt dla jednego największych na rynku podmiotów z branży energetycznej – uzyskanie niezwykle korzystnego strategicznie rozwiązania, pozwalającego zaoszczędzić znaczne kwoty podatku VAT oraz odzyskać podatek od czynności cywilnoprawnych

Doradztwo w zakresie implikacji na gruncie podatku VAT i podatku dochodowego „złych długów” związanych z najmami dla podmiotu w branży edukacyjnej

Planowanie oraz obsługa podatkowa transakcji przejęcia samolotu przez spółkę specjalnego przeznaczenia Skarbu Państwa specjalizującą się w restrukturyzacji przedsiębiorstw - w ramach zaspokojenia należności wynikających z obligacji

Doradztwo podatkowe w zakresie budowania struktur korporacyjnych w Polsce na rzecz firm wydobywczych z USA, Kanady czy Australii

Doradztwo w zakresie implikacji podatkowych akcji promocyjnych prowadzonych przez podmioty z różnych branż przemysłu i handlu

Obsługa podatkowa przy transakcji cesji umowy leasingu samolotów na rzecz spółki celowej powołanej przez PARP

Wygrane precedensowe postępowanie w zakresie zwrotu odsetek od nadpłaconego podatku od towarów i usług, należnych na rzecz byłych wspólników spółki jawnej – podatnika VAT

Reprezentacja jednej z największych w Polsce prywatnych uczelni wyższych w postępowaniu dotyczącym wymiaru podatku od nieruchomości

Reprezentowanie zagranicznego członka zarządu działającego w formie spółki kapitałowej, zgodnie z przepisami cypryjskimi w precedensowym postępowaniu dotyczącym odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania podatkowe w VAT

Uzyskanie korzystnego dla Klienta rozstrzygnięcia NSA otwierającego możliwość odzyskania VAT od kwot wpłaconych tytułem przedpłaty

Zastępstwo procesowe w sprawie, w której sąd potwierdził, że dopuszczalne jest udzielenie pożyczki bez transferu środków pieniężnych w sytuacji, gdy dłużnik posiada zobowiązanie względem pożyczkodawcy.

Zastępstwo procesowe w sprawie, w której sąd uznał za zasadną argumentację wynikającą z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, przemawiającą za ograniczeniem kwoty ustalonych kosztów egzekucyjnych w zależności od nakładu pracy organu i wartości wyegzekwowanej wierzytelności.

Doraźne wsparcie w toku wybranych czynności kontrolnych np. przesłuchań świadków czy przesłuchania strony celem zapewnienia przeprowadzenia czynności kontrolnych w sposób efektywny i zgodny z obowiązującymi regulacjami

Reprezentowanie członka zarządu – polskiej osoby fizycznej w postępowaniu dotyczącym odpowiedzialności osoby trzeciej; w postępowaniu wykazano nieprawidłowości proceduralne po stronie organu, co skutkowało istotnym obniżeniem zobowiązania osoby trzeciej

Dla jednego z naszych klientów, w związku z jego skomplikowaną sytuacją rodzinną, przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy wdrożenie złożonego planu sukcesyjnego z wykorzystaniem fundacji założonej w Liechtensteinie. Plan sukcesyjny przewidywał szereg warunków, od których uzależnione było dziedziczenie majątku, przy uwzględnieniu różnych scenariuszy, jakie mogą nastąpić w przyszłości.

Ustrukturyzowaliśmy funkcjonowanie grupy kapitałowej, w skład której wchodził szereg spółek oraz m.in. fundusz inwestycyjny. Na szczycie struktury została ustanowiona fundacja ze specyficznie ustalonym, wieloletnim systemem zarządzania, uwzględniającym zmiany pokoleniowe.

Przygotowaliśmy założenia funkcjonowania oraz wdrożyliśmy odpowiednie rozwiązania pozwalające na efektywne zarządzanie strukturą kapitałową złożoną ze spółek działających w różnych jurysdykcjach oraz ustaliliśmy zasady dziedziczenia majątku przy wykorzystaniu zagranicznej fundacji.

Skontaktuj się z nami

Patrycja Goździowska

Patrycja Goździowska

Partner

Kontakt

więcej
Tomasz Wickel

Tomasz Wickel

Partner

Kontakt

więcej
Łukasz Karpiesiuk

Łukasz Karpiesiuk

Partner

Kontakt

więcej
Alicja Sarna

Alicja Sarna

Partner

Kontakt

Marek Firlej

Marek Firlej

Partner

Kontakt

więcej

Formularz kontaktowy

    Administratorem Twoich danych osobowych jest SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. z siedzibą przy ulicy Rondo ONZ 1, P. 12, 00-124 Warszawa. Twoje dane osobowe umieszczone przez Ciebie w formularzu przetwarzane są w celu umożliwienia kontaktu z nami. Szczegóły na temat tego, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym na temat przysługujących Ci praw wobec Twoich danych osobowych, znajdziesz w polityce prywatności umieszczonej pod tym linkiem Polityka prywatności.    Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskiwaniem ofert oraz materiałów o produktach i usługach SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń sp.k. prosimy, wyraź zgodę na przesyłanie Ci takich materiałów: