Oficjalne stanowisko Ministerstwa Finansów w zakresie zasad opodatkowania obrotu kryptowalutami | TAX Alert

4 kwietnia Ministerstwo Finansów opublikowało na swoich stronach internetowych oficjalne stanowisko w zakresie opodatkowania obrotu kryptowalutami na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), VAT oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).

PIT

Zgodnie ze stanowiskiem ministerstwa, przychód podatkowy z tytułu obrotu kryptowalutami powstaje w momencie sprzedaży kryptowaluty (tj. zamiany kryptowaluty na walutę tradycyjną, np. PLN, EUR, USD), jak również w momencie zamiany kryptowaluty na inną kryptowalutę, towar lub na usługę.

Stanowisko powyższe jest zgodne z aktualnymi interpretacjami prawa podatkowego wydawanymi w indywidualnych sprawach podatników. Pomimo, że dotyczy ono bezpośrednio opodatkowania wyłącznie na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, nie można wykluczyć, że będzie ono analogicznie stosowane również w przypadku podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

W ocenie ministerstwa, przychody z obrotu kryptowalutą stanowią przychody ze źródła prawa majątkowe. W konsekwencji, dochód z tego tytułu podlegać powinien opodatkowaniu według skali progresywnej 18% i 32%.

W przypadku natomiast, gdy obrót kryptowalutą jest dokonywany przez podatnika w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, przychód z tego tytułu należy zaliczyć do źródła pozarolnicza działalność gospodarcza opodatkowanego stawką liniową 19% bądź stawką progresywną 18% i 32%.

VAT

Zgodnie ze stanowiskiem ministerstwa sprzedaż i wymiana kryptowaluty na walutę tradycyjną i odwrotnie, jak również wymiana jednej kryptowaluty na inną, o ile podlega opodatkowaniu VAT, stanowi odpłatne świadczenie usług zwolnione z VAT.

W konsekwencji, brak jest możliwości odliczenia przez podatnika podatku VAT naliczonego od nabywanych towarów i usług związanych z działalnością w zakresie wydobywania jak i kupna/sprzedaży kryptowalut.

PCC

Umowa sprzedaży oraz zamiany kryptowaluty podlega opodatkowaniu 1% PCC, chyba że podlega opodatkowaniu VAT zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej.

Stanowisko Ministerstwa jest zgodne z obecną praktyką organów podatkowych. Nie zmienia to jednak faktu, że część wskazanych przez Ministerstwo konsekwencji podatkowych obrotu kryptowalutą może budzić kontrowersje (np. w zakresie momentu powstania przychodu podatkowego), inne zaś są jedynie przytoczeniem ogólnych zasad ustaw podatkowych, bez ich dostosowania do specyfiki obrotu kryptowalutami (np. zasady opodatkowania PCC).

Jeżeli byliby Państwo zainteresowani wpływem stanowiska Ministerstwa Finansów na Państwa sytuację podatkową, zapraszamy do kontaktu.

Tomasz Wickel – Partner, radca prawny
Przemysław Szabat – Associate, doradca podatkowy

Wróć do