Art. 199a Ordynacji podatkowej nie jest klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania

Organ podatkowy:

art. 199a Ordynacji podatkowej nie jest klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania

Takie stanowisko zajął Naczelnik Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu uchylając decyzję organu I instancji ustalającej zaległość podatkową naszego klienta za 2014 rok w wysokości ok. 8 mln zł wraz z odsetkami. Uchylona decyzja opierała się na art. 199a Ordynacji podatkowej zastosowanej przez organ I instancji jako substytut obowiązującej od 2016 r. klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania.

Decyzja ta jest o tyle istotna, że do tej pory organy podatkowe konsekwentnie stosowały wykładnię art. 199a Ordynacji podatkowej jako instrumentu przeciwdziałania unikaniu opodatkowania w okresie, gdy w systemie podatkowym brak było klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania (lata 2004 – 2016). Zwalczanie takiej wykładni dotychczas możliwe było przede wszystkim na etapie postępowania przed sądami administracyjnymi. Zmiana podejścia organów podatkowych, o ile się utrwali, istotnie skróci okres dochodzenia swoich racji przez podatników.

Gratulacje dla naszego klienta oraz zespołu podatkowego SSW w składzie: Tomasz Wickel, Łukasz Zieliński, Wojciech SzaruchKrystian Trzciński, który wspierał klienta na wszystkich etapach postępowania.

Wróć do