Alert: Wznowienie pracy sądów administracyjnych

Na stronie Naczelnego Sądu Administracyjnego ukazało się zarządzenie Prezesa NSA z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie organizacji pracy sądów administracyjnych w związku z przywróceniem biegu terminów procesowych i sądowych.

Zgodnie z tym zarządzeniem, sądy administracyjne wznawiają swoją działalność przy zachowaniu określonych w zarządzeniu rygorów epidemiologicznych. Z wokand elektronicznych wynika, że pierwsze rozprawy powinny się odbyć w połowie czerwca.

Wróć do