Rozwiązania z Rozporządzenia MF dotyczące przedłużenia terminów poboru i przekazania zaliczek na PIT inkorporowane do ustawy o PIT

W związku z powstałym na początku roku zmieszaniem dotyczącym naliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w pośpiechu opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 7 stycznia 2022 r. 

Rozporządzenie zobowiązuje płatników do dwukrotnego obliczania zaliczek na podatek dochodowy: według starych zasad obowiązujących do 31 grudnia 2021 r. oraz nowych zasad wprowadzonych Polskim Ładem. Następnie po obliczeniu i porównaniu wyliczonych zaliczek płatnik (pracodawca) powinien pobrać korzystniejszą zaliczkę dla osób zarabiających do 12 800 zł brutto miesięcznie. 

W ostatnich dniach opublikowano projekt zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym za miesiące od lutego do grudnia 2022 r. płatnicy będą kontynuowali stosowanie mechanizmu przedłużonego terminu poboru i wpłaty zaliczek określonego w Rozporządzeniu. 

W nowelizacji znalazł się także przepis wskazujący, że po jej wejściu w życie Rozporządzenie nadal będzie stanowiło podstawę niepobrania części zaliczki w styczniu 2022 r. Wszelkie objaśnienia i instrukcje opublikowane do Rozporządzenia przez Ministerstwo Finansów również pozostaną aktualne. 

Można założyć, że nowelizacja zostanie błyskawicznie przeprocesowana przez Sejm i wejdzie w życie jak najszybciej, stąd też rekomendujemy weryfikację czy Państwa systemy płacowe są przygotowane do „podwójnego” obliczania zaliczek na podatek.  

Ze względu na dynamiczną sytuację związaną z Polskim Ładem i jego modyfikacjami z wielką uwagą śledzimy wszelkie zmiany, o których będziemy na bieżąco Państwa informować. Jednocześnie zachęcamy do kontaktu w celu skorzystania z już obowiązujących rozwiązań. 

Wróć do