Ropa i gaz

Nasz zespół ekspertów rozumie potrzeby branży i ma wieloletnie praktyczne doświadczenie w realizacji projektów. Świadczymy usługi doradztwa prawnego dedykowane dla przedsiębiorców z sektora ropy i gazu. Zapewniamy wsparcie na każdym etapie cyklu inwestycyjnego (upstream, midstream, downstream).

Konieczne jest połączenie doświadczenia prawnego z praktyką biznesową i bieżącym zaangażowaniem w zagadnienia branżowe. Pomagamy w zagadnieniach regulacyjnych, inwestycyjnych, transakcyjnych, podatkowych. Do tego nasz silny zespół prawa ochrony środowiska doradza we wszystkich aspektach środowiskowych.

W czym pomagamy

Ochrona środowiska

 • Udzielanie porad dotyczących uzyskiwania wszystkich wymaganych prawem dokumentów i zezwoleń związanych z przeprowadzeniem oceny oddziaływania na środowisko;
 • Bieżący nadzór nad procedurą oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności w celu zapewnienia ich regularnego przebiegu;
 • Reprezentowanie klientów przed organami ochrony środowiska i jednostkami samorządu terytorialnego;
 • Udział w spotkaniach z Regionalnymi Dyrektorami Ochrony Środowiska, Wojewódzkimi Inspektoratami Ochrony Środowiska;
 • Współpraca z ekspertami ochrony środowiska w celu zapewnienia optymalnego wdrożenia przedsięwzięcia, z uwzględnieniem interesów inwestora przy jednoczesnym zagwarantowaniu minimalnego wpływu na środowisko;
 • Wsparcie prawne w pozyskiwaniu zgód wodnoprawnych;
 • Wsparcie prawne w pozyskiwaniu pozwoleń na wytwarzanie odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych i wydobywczych oraz zezwoleń dotyczących emisji pyłów i gazów do powietrza;
 • Udzielanie porad prawnych w zakresie zasad odpowiedzialności za szkody w środowisku oraz historyczne szkody w środowisku, wsparcie prawne w uzyskiwaniu decyzji ustalających plan remediacji, decyzji o ustaleniu kierunku rekultywacji.

Doradztwo transakcyjne

 • Kompleksowe doradztwo na rzecz spółek z sektora ropy i gazu w transakcjach związanych ze sprzedażą spółek (share deal) oraz aktywów (asset deal), zarówno po stronie sprzedającego, jak i kupującego;
 • Doradztwo w zakresie wspólnych przedsięwzięć we wszystkich dostępnych modelach, takich jak konsorcjum, joint venture, umowa wspólników, farm-in, farm-out, JOA itp.;
 • Przeprowadzenie kompleksowej analizy prawno-podatkowej projektów i istniejących spółek;
 • Udzielanie kompleksowych porad dotyczących projektowania zoptymalizowanych struktur podatkowych dla transakcji M&A i JV;
 • Doradztwo w zakresie finansowania projektów w sektorze ropy i gazu, zgodnie z następującymi formułami: corporate finance, project finance, bonds, IPO.

Bieżące doradztwo dla przedsiębiorstw z sektora ropy i gazu

 • Doradztwo korporacyjne, w tym pełnienie funkcji corporate secretary, obsługa Zarządu, Rady Nadzorczej, przebiegów Walnych Zgromadzeń / Zgromadzeń Wspólników, organizacja finansowania od wspólników, itp.;
 • Doradztwo w zakresie praw autorskich, ochrony danych osobowych, prawa ochrony konkurencji;
 • Przygotowanie i negocjowanie umów w bieżącej działalności;
 • Kompleksowe doradztwo z zakresu prawa pracy;
 • Reprezentowanie przedsiębiorców w sporach z kontrahentami;
 • Bieżące doradztwo podatkowe.
Wyróżnienia

Powiązane aktualności