Spodziewane przedłużenie terminu pierwszego raportowania spółek nieruchomościowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dnia 31 marca 2022 r. upływa termin na dopełnienie obowiązku raportowania  spółek nieruchomościowych oraz ich wspólników. Wygląda jednak na to, że termin ten zostanie przedłużony – opublikowany właśnie został projekt rozporządzenia Ministra Finansów przewidujący wydłużenie terminu na przekazywanie informacji dotyczących spółek nieruchomościowych do 30 września 2022 r.  

Wydłużenie terminu ma dotyczyć spółek nieruchomościowych, których rok podatkowy lub obrotowy kończy się w okresie od 31 grudnia 2021 r. do 31 maja 2022 r. 

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia dostrzeżony został problem braku wydania szczegółowych przepisów określających sposób przesyłania informacji dotyczących spółek nieruchomościowych oraz udostępnienia podatnikom narzędzi informatycznych, w tym formularza umożliwiającego przesłanie informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Ministerstwo zapowiada, że opracowanie i udostepnienie takich narzędzi będzie możliwe nie wcześniej niż od maja 2022 r. 

Pomimo spodziewanego przedłużenia terminu nie warto odkładać w czasie analizy spółek pod kątem statusu spółki nieruchomościowej. Precyzyjne ustalenie na kim ciąży obowiązek złożenia informacji oraz określenie zakresu raportowania może okazać się bowiem czasochłonne. 

Jak możemy pomóc? 

  • Dokonamy weryfikacji spółek pod kątem spełniania definicji spółki nieruchomościowej w rozumieniu przepisów podatkowych; 
  • Dokonamy weryfikacji struktury własnościowej spółek nieruchomościowych celem zidentyfikowania wspólników bezpośrednich i pośrednich, na których spoczywa obowiązek sprawozdawczy; 
  • Przygotujemy listę informacji, które powinny zostać zgromadzone celem wypełnienia obowiązków sprawozdawczych; 
  • Wypełnimy urzędowe formularze (gdy zostaną już opublikowane). 

Wróć do