Wygrana SSW przed NSA: regulacje MDR mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził w postępowaniu prowadzonym dla naszego klienta, że regulacje dotyczące raportowania schematów podatkowych (MDR) mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej. Wyrok uzyskany dla klienta SSW jest jednym z pierwszych wyroków NSA dotyczących MDR i ma wpływ na kształtującą się obecnie linię orzeczniczą.

Nasz zespół podatkowy prowadził sprawę, w której Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odmówił wszczęcia postępowania w sprawie o wydanie interpretacji indywidualnej stwierdzając, że przepisy dotyczące raportowania schematów podatkowych nie mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej.

NSA podzielił w wyroku stanowisko prezentowane przez SSW, że organ interpretacyjny był zobowiązany do dokonania wykładni przepisów MDR. Sąd potwierdził, że przepisy te mają charakter materialnoprawny, zaś uzyskana w ten sposób interpretacja indywidualna będzie pełniła funkcję ochronną.

Stanowisko NSA otwiera dla podatników drogę do ubiegania się o uzyskanie interpretacji indywidualnej w przypadku wątpliwości dotyczących raportowania schematów podatkowych.

Gratulacje dla naszego zespołu podatkowego: Patrycja Goździowska, Beata KrokosKrystian Trzciński.

Sygnatura sprawy: II FSK 1873/20.

Wróć do