SSW doradzało przy sprzedaży Immo Park spółce Indigo Polska

Indigo Polska zakończyło nabycie udziałów w Immo Parku. Transakcja ta oznacza, że Indigo będzie większościowym udziałowcem spółki, która prowadzi największy parking we Wrocławiu. Parking został wybudowany i jest eksploatowany na podstawie koncesji na roboty budowlane i usługi, przyznanej przez Miasto Wrocław, co jest unikalne na rynku. Jest to również pierwsza transakcja M&A podjęta przez Indigo Group w Polsce. Indigo Group jest światowym liderem w dziedzinie parkingów i mobilności indywidualnej. Działa w 750 miastach w 12 krajach.

Zespół SSW koordynowali dr Paweł Chyb (Partner w zespole M&A), Michał Bagłaj (Partner w zespole Zamówień Publicznych / Przetargów) oraz Tomasz Wickel (Partner w zespole Tax). Adam Pawlisz (Senior Associate w zespole M&A), Tomasz Kwaśniewski (Senior Associate w zespole Banking and finance), Marta Szymczyk (Associate w zespole M&A), Rafał Łapiński (Associate w zespole Tax) oraz Marcin Gutkowski (Junior Associate w zespole M&A).

Gratulacje dla naszego klienta i wszystkich zaangażowanych w projekt!

Wróć do