SSW doradzało przy sprzedaży Immo Park spółce Indigo Polska

Indigo Polska zakończyło nabycie udziałów w Immo Parku. Transakcja ta oznacza, że Indigo będzie większościowym udziałowcem spółki, która prowadzi największy parking we Wrocławiu. Parking został wybudowany i jest eksploatowany na podstawie koncesji na roboty budowlane i usługi, przyznanej przez Miasto Wrocław, co jest unikalne na rynku. Jest to również pierwsza transakcja M&A podjęta przez Indigo Group w Polsce. Indigo Group jest światowym liderem w dziedzinie parkingów i mobilności indywidualnej. Działa w 750 miastach w 12 krajach.

Gratulacje dla naszego klienta i wszystkich zaangażowanych w projekt!

Wróć do