Tax alert – będzie więcej czasu na złożenie zeznania podatkowego w CIT

Termin złożenia rocznego zeznania podatkowego CIT i zapłaty należnego podatku dla podatników CIT został wydłużony do 30 czerwca 2023 roku.

Dotychczasowe zasady

Dotychczas podatnicy CIT byli zobowiązani do składania urzędom skarbowym zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym do końca trzeciego miesiąca roku następnego oraz do wpłacenia podatku należnego albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku w tym terminie.

Aktualne regulacje

Termin złożenia zeznania i wpłaty należnego podatku został wydłużony do końca czerwca 2023 roku.

Zmiana dotyczy wszystkich podatników, których rok podatkowy zakończył się między 1 grudnia 2022 roku a 28 lutego 2023 roku.

Podatnicy opodatkowani ryczałtem od dochodów spółek mają natomiast przedłużony termin na złożenie deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu.

Dodatkowo przedłużeniem terminu zostaną objęci podatnicy ryczałtu od dochodów spółek, których pierwszy rok opodatkowania ryczałtem rozpoczął się w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 1 marca 2023 roku.

Wróć do