Własność intelektualna (IP)

Rozumiemy, jak ważna dla działalności naszych klientów jest ich własność intelektualna. Doradzamy w obszarze ochrony istniejących i opracowywanych technologii, pomysłów oraz potencjału handlowego przedsiębiorców.

Zajmujemy się kwestiami własności intelektualnej w transakcjach finansowych oraz fuzji i przejęć. Oferujemy doradztwo w zakresie znaków towarowych, praw autorskich, patentów i wzorów. Reprezentujemy przedsiębiorców w negocjacjach i sprawach spornych związanych z naruszeniami praw własności intelektualnej i przemysłowej oraz przed stowarzyszeniami i organami regulacyjnymi. Mamy doświadczenie w obrocie praw objętych dofinansowaniem B+R.

W czym pomagamy

Audyty praw IP

 • Audyty praw własności intelektualnej;
 • Opracowanie strategii ochrony własności intelektualnej (również w celu ochrony niezidentyfikowanych praw);
 • Wsparcie w zakresie programów pomysłów pracowniczych, racjonalizacji, innowacji i sposobów wynagradzania twórców.

Spory, zatrzymania celne

 • Reprezentowanie przedsiębiorców w negocjacjach i sprawach spornych związanych z naruszeniami praw własności intelektualnej i przemysłowej;
 • Wsparcie w sprawach zatrzymań celnych na granicy UE, jak i w rozmowach z organizacjami zbiorowego zarządu, np. ZAiKS.

Wybrane doświadczenia

 • Sporządzenie pozwu i reprezentowanie globalnego producenta alkoholi w sporze TM dotyczącym używania znaków towarowych; oraz czynów nieuczciwej konkurencji; reprezentacja w rozmowach ugodowych
 • Doradztwo na rzecz polskiego wykonawcy infrastruktury w zakresie odpowiedzi na skargę na decyzję EUIPO dotyczącą EUTM; Reprezentacja klienta przed Sądem UE
 • Analiza i zmiany umowy na wdrożenie chatbota dla farmaceutów w oparciu o algorytmy uczenia maszynowego wykonane na rzecz globalnego producenta farmaceutycznego
 • Doradztwo na rzecz polskiego startupu biotechnologicznego w zakresie nabywania praw do wyników badań naukowych, praw do wynalazków, autorskich praw majątkowych
 • Doradztwo na rzecz globalnego koncernu z sektora Oil&Gas w zakresie IP, obsługa transakcji w zakresie IP; raporty FTO i doradztwo w zakresie patentów i swobody działania
 • Obsługa polskiego startupu technologicznego w procesie due diligence oraz obsługa w zakresie nabywania praw IP oraz reprezentacja w postępowaniach dot. znaków towarowych przed EUIPO, UKIPO, USPTO
 • Reprezentacja globalnej platformy marketplace przed EUIPO oraz zgłoszenia do rejestracji rodziny znaków towarowych Unii Europejskiej, słownych i słowno-graficznych dla operatora stron internetowych; sporządzanie umów licencyjnych dot. korzystania ze znaków towarowych
 • Sporządzenie pozwu i reprezentowanie globalnego producenta urządzeń elektroniki użytkowej w sporze dotyczącym używania znaków towarowych oraz czynów nieuczciwej konkurencji podejmowanych przez byłego dystrybutora
 • Doradztwo na rzecz polskiego instytutu naukowego w negocjacjach umowy sprzedaży nasion i udzieleniu zezwolenia na korzystanie z praw do odmian roślin
 • Doradztwo na rzecz polskiego producenta technologii przesyłu danych związane z joint venture wykorzystującego oprogramowanie do kompresji i przesyłania danych w sieciach kablowych, wraz z elementami IP dofinansowanymi funduszami NCBR
Pokaż więcejPokaż mniej
 • Bieżące doradztwo IP na rzecz polskiego producenta żywic w zakresie produkcji, obrotu, projektowania wytwarzania żywic, w szczególności w zakresie zgłaszania znaków towarowych do rejestracji przed UPRP, nieuczciwej konkurencji, tajemnic przedsiębiorstwa, licencji IT; sporządzenie projektu kompleksowej umowy IT, świadczenia usług telekomunikacyjnych, dzierżawy infrastruktury IT, świadczenie usług backupu, udzielenie licencji na oprogramowanie osób trzecich, usług utrzymania; Bieżące doradztwo w zakresie umów NDA i umów o przeniesienie praw własności intelektualnej. Sporządzenie pozwu i reprezentowanie klienta w sporze dotyczącym używania znaków towarowych i czynów nieuczciwej konkurencji
 • Sporządzanie umowy konsorcjum wraz ze strukturyzacją IP w toku prowadzenia projektu oraz w toku komercjalizacji na rzecz polskiego startupu biotechnologicznego
 • Audyt praw IP oraz audyt nakierowany na identyfikacje nienabywanych praw IP przeprowadzony na rzecz polskiego startupu biotechnologicznego; analiza umów o dofinansowanie projektów B+R
 • Doradztwo, w tym również w zakresie sporu o prawa własności intelektualnej, na rzecz globalnego producenta rozwiązań HVAC; analiza umowy na produkcję przemysłowego kotła grzewczo-chłodzącego, wraz z prawami własności intelektualnej i know-how
 • Reprezentacja włoskiego producenta luksusowych mebli w sporze o naruszenia praw własności intelektualnej, w tym CTM i RCD, postępowania cywilne, karne, przed organami celnymi
 • Sporządzenie i negocjowanie umowy przeniesienia praw własności intelektualnej (znak towarowy, know-how, prawa do wizerunku) oraz umowy licencyjnej do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z produkcją i dystrybucją produktów spożywczych pod nazwiskiem znanego restauratora dla doradcy PE/VC
Wyróżnienia
 • Media Law International SSW