Akcje BoomBit zostaną wprowadzone do obrotu na GPW w dniu 14 maja 2019 r. SSW Pragmatic Solutions doradcą prawnym spółki w procesie IPO.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął decyzję o wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym akcji BoomBit S.A. od 14 maja 2019 roku.

BoomBit jest jednym z największych wydawców gier mobilnych na świecie. Spółka powstała w Wielkiej Brytanii w 2012 roku, a aktualnie zajmuje silną pozycję rynkową w Stanach Zjednoczonych, Chinach, Wielkiej Brytanii, na Słowacji i w Polsce. Działalność spółki koncentruje się na produkcji i wydawaniu gier mobilnych.

W ramach prowadzonej działalności spółka stworzyła ponad 500 gier do sklepów na całym świecie. Najważniejsze gry autorstwa BoomBit to między innymi Dancing Line, Darts Club, Tiny Gladiators oraz Build a Bridge.

Nad przygotowaniem prospektu emisyjnego pracowali prawnicy z zespołu prawa rynków kapitałowych. Pracami zespołu kierował dr Szymon Okoń – partner w zespole prawa rynków kapitałowych SSW, wspierany przez Dawida Brudzisza (associate) oraz Tomasza Kwaśniewskiego (associate).

W transakcje zaangażowani byli również Tomasz Wickel – partner w zespole podatkowym oraz Przemysław Szabat (associate).

Gratulacje dla wszystkich zaangażowanych w ten projekt!

Wróć do