Nowa danina od platform VOD

W dniu 14-ego maja 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która poprzez zmiany w ustawie o kinematografii wprowadza w życie nową daninę.

Nowa danina obejmuje podmioty, zarówno te krajowe jak i unijne, dostarczające na terytorium Polski audiowizualne usługi medialne na żądanie, czyli tzw. platformy VOD (Video on demand). Wysokość nowej daniny wynosi 1,5% kwartalnego przychodu, uzyskanego przez te podmioty z tytułu opłat pobieranych za dostęp do udostępnianych publicznie audiowizualnych usług medialnych na żądanie (albo przychodu uzyskanego z tytułu emisji przekazów handlowych, jeśli jest wyższy). Danina będzie przekazywana przez podmioty nią objęte co kwartał, na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Z nowej daniny zwolnieni są mikroprzedsiębiorcy oraz podmioty, których liczba użytkowników w roku poprzedzającym dany rok podatkowy nie przekroczyła 1% użytkowników sieci szerokopasmowych. Przy czym – zapłacona danina stanowi koszt uzyskania przychodów w podatku dochodowym, w dacie jej poniesienia.

Będziemy Państwa na bieżąco informować o dalszych planowanych zmianach w prawie podatkowym. Przy czym już dziś zachęcamy do zadawania nam pytań związanych z opodatkowaniem Państwa działalności gospodarczej w czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2.

Wróć do