Wyrok TSUE w kwestii prawa do odliczenia VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

Dzisiejszy wyrok TSUE (C-895/19) rozstrzygnął na korzyść podatników kwestię dotyczącą prawa do odliczenia podatku VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

TSUE uznał za sprzeczne z prawem unijnym polskie przepisy ustawy o VAT, zgodnie z którymi prawo do odliczenia VAT związanego z nabyciem wewnątrzwspólnotowym powstaje pod warunkiem, że w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytego towaru powstał obowiązek podatkowy, podatnik, po pierwsze, otrzymuje fakturę poświadczającą dostawę towarów, która stanowi dla niego wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, a po drugie, wykazuje kwotę VAT należnego z tytułu tego nabycia w deklaracji podatkowej, w której jest zobowiązany do jego rozliczenia.

Przypomnijmy, że jeżeli polski podatnik nie spełnił obu powyższych warunków we wskazanym powyżej terminie, to tracił on prawo do uwzględnienia VAT naliczonego w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym został wykazany podatek VAT należny. W takiej sytuacji podatek naliczony mógł on odliczyć na bieżąco (w rozliczeniu za okres otrzymania faktury), podczas gdy podatek należny musiał być wykazywany w drodze korekty. W praktyce prowadziło to do tego, że transakcja, która z założenia powinna być neutralna podatkowo powodowała konieczność zapłaty odsetek od podatku należnego.

W związku z wyrokiem TSUE sugerujemy, aby podatnicy zweryfikowali swoje historyczne rozliczenia w celu uzyskania zwrotu nienależnie zapłaconych kwot odsetek, a także zrewidowali na przyszłość sposób rozliczenia podatku VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i importu usług.

W przypadku postępowań zakończonych i rozstrzygniętych w oparciu o zakwestionowany przepis, wnioski o wznowienie postępowania będą mogły być składane w terminie 30 dni od daty publikacji wyroku (która powinna nastąpić w ciągu miesiąca).

Zapraszamy do kontaktu.

Wróć do