Sankcja VAT po nowemu nie taka straszna

28 czerwca gościem Dyskusyjnego Klubu Skarbowego był Łukasz Karpiesiuk, który przybliżył nowe przepisy regulujące nakładanie sankcji VAT, które weszły w życie 6 czerwca 2023 r.

Tytułem przypomnienia, zmiana przepisów, która wprowadzona została za sprawą wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15 kwietnia 2021 r. o sygn. C-935/19 (Grupa Warzywna) sprowadza się do zaimplementowania w naszym porządku prawnym zasady proporcjonalności, a co za tym idzie miarkowania nakładanej sankcji.

Organy podatkowe, mają zatem obowiązek indywidualizacji nakładanej sankcji; w przeciwieństwie do poprzednio obowiązujących przepisów, które takiej możliwości organom podatkowym nie dawały.

O ile nowe przepisy dotyczące nakładania sankcji w wysokości odpowiednio do 15%, 20% i do 30% odebrane zostały pozytywnie, o tyle pewne kontrowersje wzbudzają nowe regulacje dotyczące nakładania sankcji w wysokości 100%. Taka sankcja ma być nakładana w przypadku, gdy podatnik posłuży się pustą fakturą (dokona odliczenia podatku naliczonego z takiej faktury).

Samo posłużenie się przez podatnika tzw. pustą fakturą, nie może prowadzić do automatyzmu i nadkładania sankcji w wysokości 100%. Organ podatkowy musi wykazać bowiem, że podatnik posłużył się taką fakturą świadomie. Zdajemy sobie sprawę, że tego typu postępowania są niezwykle skomplikowane. Wymagają dołożenia wszelkich starań, aby postępowanie dowodowe przeprowadzone zostało w sposób prawidłowy. Bywa to szczególnie trudne, ponieważ zazwyczaj kontrole podatkowe dotyczą lat ubiegłych i zwyczajnie bardzo trudno jest zgromadzić odpowiednie dokumenty. W tego typu sprawach zawsze rekomendujemy również aktywny udział podatników w kontrolach, który obejmuje spotkania z organami podatkowymi w celu dogłębnego wyjaśnienia sprawy.

Taka strategia przynosi pozytywne rezultaty. Pomimo, że nowe regulacje weszły w życie niespełna miesiąc temu, nam już udało się uzyskać dla naszego klienta pozytywne rozstrzygnięcie dotyczące sankcji VAT. Dzięki naszej strategii i prawidłowo przeprowadzonemu postępowaniu dowodowemu, udało się ograniczyć sankcję VAT o 75% i to już na etapie postępowania przed organem podatkowym.

Sprawę prowadził Łukasz Zieliński.

Wróć do