„Estoński CIT” i opodatkowanie spółek komandytowych od 1 stycznia 2021 roku

W dniu 30 listopada 2020 r. w Dzienniku Ustaw opublikowane zostały:

– ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw,

– ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Pierwsza z podpisanych ustaw przewiduje objęcie podatkiem CIT spółek komandytowych oraz niektórych spółek jawnych. Ponadto, wprowadza ona szereg innych zmian w ustawach podatkowych, dotyczących m.in.:

  • opodatkowania wspólników spółek nieruchomościowych,
  • ograniczenia możliwości rozliczania strat podatkowych,
  • wprowadzenia nowych obowiązków informacyjnych w zakresie podawania do informacji publicznej, przez wskazanych podatników, tzw. strategii podatkowej.

Szerzej o projekcie tej ustawy pisaliśmy tutaj: link.

Druga z podpisanych ustaw dotyczy przede wszystkim wprowadzenie w życie tzw. „estońskiego CIT”, czyli ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych. Podstawowa różnica między ogólnymi zasadami opodatkowania podatkiem CIT a „estońskim CIT” sprowadza się do przesunięcia w czasie obowiązku zapłaty podatku, z rozliczenia rocznego (z obowiązkiem zapłaty zaliczek na podatek w ciągu roku) na rozliczenie podatku dopiero na moment wypłaty zysku spółki na rzecz wspólników (z pewnymi wyjątkami).

Nowa metoda opodatkowania podatkiem CIT dostępna będzie tylko dla spółek kapitałowych, których łączne przychody z działalności nie przekroczyły 100 mln zł w roku poprzedzającym pierwszy rok opodatkowania „estońskim CIT”. Ponadto, podatnikom, którzy chcą skorzystać z „estońskiego CIT”, nowe przepisy stawiają szereg dodatkowych warunków, które muszą oni spełnić.

Szerzej o rządowym projekcie dotyczącym „estońskiego CIT” pisaliśmy tutaj: link.

Ustawy powyższe wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani w jaki sposób powyższe ustawy wpłyną na prowadzoną przez Państwa działalność oraz jak się przygotować do ich wejścia w życie, zachęcamy do kontaktu.

Wróć do