Tax alert – Czy polską fundację rodzinną będzie można założyć już w 2023 r.?

8 listopada 2022 roku na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji ukazał się nowy projekt ustawy o fundacji rodzinnej.

Polska fundacja rodzinna ma stanowić odpowiedź na oczekiwania przedsiębiorców w zakresie zapewnienia efektywnych mechanizmów prawnych dla realizacji międzypokoleniowej sukcesji majątku rodzinnego.

Fundacje rodzinne pozwalają fundatorowi na przeniesienie posiadanego majątku do podmiotu, w którym możliwe jest ustalenie zasad, kto, kiedy i na jakich warunkach z tego majątku będzie mógł korzystać. Dzięki temu fundator może w elastyczny i dostosowany do własnych potrzeb i oczekiwań sposób zaplanować sukcesję w zakresie posiadanego majątku. Takie cele ma również realizować koncepcja polskiej fundacji rodzinnej.

Kluczowe znaczenie w wyborze polskiej fundacji rodzinnej jako rozwiązania sukcesyjnego będzie miał sposób jej opodatkowania. Zgodnie z najnowszym projektem ustawy:

  • fundacja rodzinna ma korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym w momencie osiągnięcia dochodu;
  • dochody osiągnięte przez fundację będą podlegały opodatkowaniu w momencie ich dystrybucji do beneficjentów lub w momencie rozwiązania fundacji – zgodnie ze stawką 15%, bez możliwości pomniejszenia podstawy opodatkowania o wartość majątku wniesionego do fundacji;
  • dystrybucja do najbliższej rodziny fundatora (czyli tzw. grupy zerowej) ma być zwolniona zarówno z podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i podatku od spadków i darowizn;
  • przewidziano zasadę stosowania powyższego zwolnienia z opodatkowania proporcjonalnie do udziału majątku wniesionego przez danego fundatora do całego majątku fundacji;
  • dystrybucja do osób spoza tej grupy ma być opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie ze stawką 15% i traktowana jako przychód z innych źródeł.

Warto również zwrócić uwagę, że fundacja rodzinna nie będzie mogła być udziałowcem w spółce korzystającej z estońskiego CIT.

Będziemy Państwa na bieżąco informować o dalszych postępach prac nad fundacją rodzinną. Jednocześnie zachęcamy do kontaktu w celu skorzystania ze wsparcia w planowaniu sukcesji międzypokoleniowej.

Wróć do