SSW doradza LERG S.A. przy przejęciu CIECH Żywice sp. z o.o.

LERG S.A. jest wiodącym polskim producentem żywic. Oprócz produkcji i eksportu żywic, firma posiada własne zaplecze badawczo-rozwojowe oraz współpracuje z wieloma ośrodkami badawczymi. Firma szybko się rozwija i w ciągu ostatnich kilku lat stworzyła silną, zdywersyfikowaną grupę chemiczną o zasięgu globalnym.

CIECH Żywice to kolejny wiodący polski producent żywic, z prawie tysiącem produktów w swoim portfolio. Firma jest silnie obecna na rynkach zagranicznych, a około 50% sprzedaży pochodzi z eksportu. Posiada również centrum badawczo-rozwojowe. CIECH Żywice został wydzielony z CIECH Sarzyna na początku 2020 roku, w ramach strategii Grupy CIECH polegającej na uproszczeniu struktury grupy i skoncentrowaniu się na rozwijaniu swojej głównej działalności.

Wartość transakcji, w oparciu o cenę nabycia akcji, wynosi ok. 160 mln zł (36 mln euro).

Przejęcie CIECH Żywice to ważny krok w kierunku realizacji naszych celów strategicznych, dalszego umacniania pozycji lidera w produkcji żywic, zwiększania wartości firmy, potencjału wzrostu i bezpieczeństwa. Obie spółki mają bogate tradycje, bogate doświadczenie i silną pozycję rynkową. Są one również komplementarne pod względem portfolio produktów i technologii. Dzięki tej transakcji polska firma będzie mogła jeszcze skuteczniej konkurować na globalnym rynku żywic. Dlatego bardzo się cieszymy, że po zamknięciu transakcji powitamy CIECH Żywice w Grupie LERG – mówi Agnieszka Kozubek-Bespalenko, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Generalny LERG.

Transakcja zostanie sfinalizowana w ciągu kilku miesięcy, gdyż strony zabezpieczają sobie różne warunki, w tym uzyskanie zgody regulatora konkurencji.

Transakcja wymagała holistycznego podejścia, obejmującego wiele praktyk prawnych w SSW. Zespołem SSW M&A kierował dr Paweł Chyb (Praktyka M&A), partner, zespołem podatkowym Tomasz Wickel (Praktyka Podatkowa), partnerem, zespołem prawa ochrony środowiska Anita Palukiewicz (Praktyka Prawa Ochrony Środowiska), partnerem, a zespołem nieruchomości Maciej Duch (Praktyka Nieruchomości), partner.

W skład zespołu projektowego weszli również inni kluczowi członkowie: Adam Pawlisz (Praktyka Fuzji i Przejęć), senior associate, Grzegorz Pizoń (Praktyka Energii i Zasobów Naturalnych), counsel, Robert Wodzyński (Praktyka Nieruchomości), associate, Marcin Gutkowski (Praktyka Fuzji i Przejęć), junior associate oraz Tomasz Pietrzyk (Praktyka Prawa Ochrony Środowiska), junior associate.

Wróć do