Event

SSW doradcą przy ustalaniu warunków umów najmu powstającego hubu logistyczno-magazynowego

Zespół Nieruchomości kancelarii SSW miał przyjemność doradzać przy ustaleniu warunków umów najmu powstającego hubu logistyczno-magazynowego w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, dedykowanego do obsługi obszaru regionu CEE. Nasze doradztwo obejmowało wsparcie klienta przy udostępnieniu powierzchni magazynowej i biurowej w dwóch lokalizacjach w zachodniej części Polski o łącznej powierzchni najmu brutto ok. 90.000 m2.

W ramach pierwszej z nich w istniejącym parku logistycznym klient wynajął powierzchnię ok. 30.000 m2 od podmiotu z grupy kapitałowej Segro. W odniesieniu do drugiej lokalizacji zawarto umowę najmu w formule BTS (build-to-suit) z podmiotem z grupy Panattoni Development Europe – hala magazynowa, która zostanie wynajęta w całości na rzecz naszego klienta będzie miała powierzchnię najmu przekraczającą 60.000 m2.

Wróć do