Planowanie sukcesji

Stworzyliśmy zespół ekspertów, którzy doradzają w planowaniu i przeprowadzaniu zmian pokoleniowych w firmach rodzinnych. Dzięki mulitdyscyplinarnemu podejściu proponujemy najbardziej optymalne rozwiązania pod względem prawnym i biznesowym.

Opracowujemy koncepcję podziału pomiędzy spadkobierców aktywów, które wchodzą w skład masy spadkowej. Doradzamy przy reorganizacji aktywów przydzielonych spadkobiercom oraz przy restrukturyzacji majątku pod kątem zapewnienia jego sukcesji. Proponujemy przy tym korzystanie z różnych konstrukcji prawnych, w tym z zagranicznej i polskiej fundacji rodzinnej.

Więcej na temat fundacji rodzinnej mogą Państwo przeczytać tutaj: Fundacja Rodzinna.

W czym pomagamy

  • Planowanie, przygotowanie i wdrożenie rozwiązań pozwalających na zarządzanie majątkiem oraz ustalanie mechanizmów transferu majątku na rzecz wskazanych sukcesorów;
  • Wykorzystanie instrumentów przewidzianych przez przepisy polskiego prawa (np. testament, fundacja rodzinna), jak również przy użyciu instytucji funkcjonujących w zagranicznych jurysdykcjach (np. fundacja prywatna);
  • Przygotowanie planu, który pozwoli kompleksowo uregulować zasady przyszłego zarządzania majątkiem oraz zasady dziedziczenia uwzględniające specyfikę Twoich uwarunkowań rodzinnych, biznesowych i majątkowych;
  • Uwzględnienie działania w ramach złożonych struktur kapitałowych, w których funkcjonują podmioty zagraniczne, fundusze inwestycyjne etc.;
  • Uwzględnienie różnych scenariusze dziedziczenia, w tym dziedziczenia wieloetapowego czy uzależnionego od spełnienia przez sukcesorów określonych warunków.
Wyróżnienia

Powiązane aktualności