Ewidencję IP BOX można odtworzyć w ciągu roku – wyrok WSA w Gorzowie Wlkp.

Gorzowski Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał wyrok ułatwiający życie podatnikom korzystającym z ulgi IP BOX. Przypomnijmy, że jest to obowiązujące od 2019 r. rozwiązanie, które umożliwia opodatkowanie preferencyjną stawką (5% zamiast 19%) dochodów z wybranych praw własności intelektualnej (m.in.: patent, wzór użytkowy, wzór przemysłowy oraz autorskie prawo do programu komputerowego).

Jednym z warunków korzystania z ulgi, wymaganym przez przepisy, jest prowadzenie specjalnej, szczegółowej ewidencji w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej.

W ostatnim czasie, w interpretacjach Dyrektora KIS, wykształciła się niekorzystna linia orzecznicza. Według niej, warunkiem skorzystania z ulgi było prowadzenie takiej ewidencji od momentu rozpoczęcia uzyskiwania przychodów z takiego prawa. Jednocześnie, ulga ta rozliczana jest w ujęciu rocznym (tzn. podatnik może teoretycznie zdecydować się na skorzystanie z niej pod koniec roku, przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany rok, jeśli stwierdzi, że jego dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej dają mu prawo do jej wykorzystania).

W efekcie, interpretacje stawiały przed podatnikami wygórowane wymagania, które uniemożliwiały podjęcie decyzji o skorzystaniu z ulgi w trakcie roku. Jednocześnie, w praktyce, sporządzenie takiej ewidencji na potrzeby ulgi na podstawie danych historycznych było jak najbardziej technicznie możliwe (jednak w myśl interpretacji – niedopuszczalne).

Z pomocą podatnikom przyszedł WSA w Gorzowie Wielkopolskim, który w wyroku o sygn. akt I SA/Go 115/20 z 30.07.2020 r. uznał, że przepisy nie nakazują, by taka ewidencja była prowadzona z góry, od początku prowadzenia działalności dotyczącej danego prawa i można odtworzyć ją na podstawie danych historycznych w momencie, w którym podatnik zdecyduje się skorzystać z ulgi.

Jest to bardzo korzystny wyrok, umożliwiający m.in. odzyskanie podatku nadpłaconego wskutek nieskorzystania z ulgi u tych podatników, którzy o możliwości skorzystania z IP BOX dowiedzieli się później niż z początkiem 2019 r.

W przypadku, gdyby chcieli Państwo rozważyć skorzystanie z IP BOX za rok 2019 lub 2020 lub mieli pytania dotyczące wymaganej ewidencji, zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem podatkowym.

Wróć do