SSW z kolejną opinią zabezpieczającą Szefa KAS

Prawnicy z zespołu podatkowego SSW uzyskali kolejną opinię zabezpieczającą od Szefa Krajowej Administracji Skarbowej dotyczącą planowanych działań restrukturyzacyjnych. 

Planowane działania restrukturyzacyjne dotyczyły konwersji pożyczek o wartości kilkuset milionów złotych udzielonych przez wspólników spółki na jej kapitał. Wspólnicy zakładali przy tym, że tylko bardzo niewielka część wartości pożyczek przekazana zostanie na kapitał zakładowy spółki, zaś przeważająca część tej wartości miała być alokowana na kapitał zapasowy spółki jako tzw. agio. Taka struktura konwersji pożyczek na kapitał spółki skutkowałaby osiągnieciem istotnych korzyści podatkowych. 

W wydanej opinii zabezpieczającej Szef KAS podzielił w pełni argumentację pełnomocników z SSW uznając, że do planowanych działań nie znajdzie zastosowania klauzula o przeciwdziałaniu unikania opodatkowania. W szczególności Szef KAS potwierdził, że zakładany przez wspólników parytet alokacji wkładu pomiędzy kapitał zakładowy oraz kapitał zapasowy jest uzasadniony gospodarczo oraz nie nosi znamion sztuczności.  

Gratulujemy klientowi uzyskania opinii zabezpieczającej oraz Tomaszowi WickelKrystianowi Trzcińskiemu – prawnikom z zespołu podatkowego SSW, którzy wspierali klienta w toku postępowania przed Szefem KAS.  

Sygnatura opinii zabezpieczającej: DKP3.8011.38.2021 

Wróć do