Programy motywacyjne dla Twojej firmy

Programy motywacyjne polegające na umożliwieniu nabycia akcji przez pracowników firmy to obecnie jeden z najpopularniejszych systemów wynagradzania. Właściwie dobrany program motywacyjny zwiększy efektywność pracowników, a w konsekwencji usprawni funkcjonowanie firmy i wzmocni jej pozycję na rynku. SSW Pragmatic Solutions, łącząc innowacyjne podejście z doświadczeniem i wiedzą z zakresu prawa, podatków, finansów i biznesu, pomoże opracować i wdrożyć optymalny program motywacyjny w Twojej firmie.

Motywacyjne programy wynagradzania funkcjonujące w oparciu o umożliwienie nabycia akcji przez pracowników i/lub inne osoby uprawnione, stanowią obecnie jeden z najpopularniejszych systemów wynagradzania w spółkach kapitałowych.
Właściwie dobrany program motywacyjny zwiększa efektywność pracy jego beneficjentów, a w konsekwencji podnosi wyniki związane z prowadzeniem firmy, usprawnia jej funkcjonowanie oraz wzmacnia pozycję firmy na rynku. Wdrożenie programu motywacyjnego umożliwia zatem skuteczne zarządzanie kadrą pracowniczą, a przede wszystkim przynosi pracodawcy wymierne korzyści ekonomiczne.

Najpopularniejsze modele programów motywacyjnych wśród spółek giełdowych 

MODEL 1 – Nieodpłatne przyznanie akcji beneficjentom programu lub umożliwienie im zakupu akcji za
niższą cenę, niż wynosi aktualna wartość rynkowa akcji. Liczba akcji przyznawanych beneficjentom programu uzależniona jest najczęściej od spełnienia określonych warunków.

MODEL 2 – Przyznanie beneficjentom programu opcji umożliwiającej nabycie przez nich akcji po uiszczeniu określonej ceny wykonania. Cena może być dowolnie kształtowana przez spółkę. Korzyścią dla beneficjenta programu jest wówczas różnica pomiędzy wartością akcji, a ceną wykonania.

MODEL 3 – Zobowiązanie do przyznania beneficjentowi programu sprecyzowanej liczby akcji po osiągnięciu określonego stażu pracy lub spełnieniu innych warunków.

MODEL 4 – Częściowo odpłatne lub całkowicie nieodpłatne przyznanie akcji, które najczęściej od momentu przyznania dają beneficjentowi programu określone korzyści (np. prawo do dywidendy, prawo głosu), możliwość ich zbycia może być jednak zablokowana przez określony czas (lock-up).

Co możesz osiągnąć wdrażając program motywacyjny w swojej firmie?

 • Większe szanse na pozyskanie kompetentnych i wyspecjalizowanych pracowników i/lub współpracowników
 • Rzetelny stosunek do pracy, większe zaangażowanie, jakość pracy oraz motywacja do działania w interesie firmy, co wpływa na poprawę jej wyników finansowych
 • Związanie kluczowych pracowników i/lub współpracowników z organizacją
 • Zmniejszenie rotacji pracowników i/lub współpracowników, obniżenie kosztów związanych z prowadzeniem rekrutacji i szkoleń nowych osób
 • Pozytywny wizerunek firmy jako pracodawcy na rynku pracy, a także wśród potencjalnych inwestorów

Co wypływa na efektywne funkcjonowanie programu motywacyjnego? 

 • Założenia i cele programu odpowiadające specyfice, potrzebom i uwarunkowaniom konkretnego
  przedsiębiorstwa
 • Dopasowanie programu motywacyjnego do kultury organizacyjnej danego podmiotu
 • Zrozumiałe zasady funkcjonowania programu oraz warunki uczestnictwa w nim
 • Precyzyjnie i jasno określone cele do osiągnięcia przez uczestników programu
 • Właściwa komunikacja z uczestnikami programu, by w pełni rozumieli jego zasady i płynące zeń korzyści
 • Efektywność podatkowa odpowiednio zaplanowanego i ułożonego programu motywacyjnego

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Na potrzeby Twojej organizacji opracujemy i wdrożymy optymalny i efektywny model programu motywacyjnego. Działamy w oparciu o wszelkie wytyczne regulacyjne, a także bazujemy na naszym bogatym doświadczeniu z obszaru prawa podatkowego i kompleksowej obsługi spółek kapitałowych – w tym spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Opracowanie i wdrożenie programu:

Skonstruowanie modelu programu i jego formuły w sposób uwzględniający specyfikę firmy i założone cele programu (a także obciążenia podatkowe i regulacje prawne) Przygotowanie dokumentu bazowego – regulaminu programu Wsparcie w przygotowaniu właściwej komunikacji z uczestnikami programu, w tym opracowanie materiałów informacyjnych i prezentacji dla uczestników wyjaśniających zasady i konsekwencje programu Sporządzenie dokumentacji towarzyszącej, w tym umów uczestnictwa, porozumień, umów o zakazie konkurencji wraz z odpowiednim doradztwem korporacyjnym.

Wsparcie podatkowe i prawne:

Doradztwo podatkowe w zakresie skutków programu motywacyjnego, w tym opodatkowania świadczeń uzyskanych
w ramach takiego programu Ocena możliwości zastosowania preferencyjnych zasad opodatkowania programów motywacyjnych, w tym również występowanie z wnioskami o interpretacje podatkowe Audyt istniejących programów pod kątem prawnym i podatkowym, w tym spełnienia warunków preferencyjnego opodatkowania.

W ramach naszej wieloletniej współpracy z podmiotami notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wspieraliśmy emitentów we wdrażaniu wielu programów motywacyjnych. Do naszych ostatnich projektów należą:

 • Doradztwo prawne oraz podatkowe na rzecz wiodącego dewelopera gier BoomBit S.A. w zakresie wdrożenia programu motywacyjnego na etapie poprzedzającym proces pierwszej oferty publicznej
 • Doradztwo prawne oraz podatkowe na rzecz producenta obuwia ochronnego Protektor w zakresie wdrożenia programu motywacyjnego dla członków Zarządu
 • Doradztwo prawne oraz podatkowe na rzecz podmiotu działającego w branży systemów biernych zabezpieczeń Mercor S.A. w zakresie wdrożenia programu motywacyjnego dla członków Zarządu oraz kluczowych pracowników
 • Doradztwo prawne oraz podatkowe na rzecz SpyroSoft S.A., działającej na rynku międzynarodowym spółki z branży IT, w zakresie wdrożenia programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników
 • Doradztwo prawne oraz podatkowe w zakresie sposobu rozliczania programu motywacyjnego utworzonego w ramach grupy private equity inwestującej m.in. w usługi finansowe i usługi dotyczące transakcji płatniczych
 • Doradztwo prawne oraz podatkowe na rzecz podmiotu działającego w branży usług transportowych i logistycznych w zakresie wdrożenia programu motywacyjnego dla członków Zarządu oraz kluczowych pracowników
 • Doradztwo prawne oraz podatkowe na rzecz podmiotu będącego niezależnym producentem energii elektrycznej w zakresie wdrożenia programu motywacyjnego  dla członków Zarządu oraz kluczowych pracowników

Przeczytaj więcej: LINK

Wróć do