Partnerzy SSW w gronie najlepszych doradców podatkowych w Polsce według rankingu DGP

Partnerzy SSW Tomasz WickelŁukasz Karpiesiuk zostali uznani za jednych z najlepszych doradców podatkowych w Polsce w rankingu Dziennika Gazety Prawnej.

Tomasz Wickel zajął II miejsce w kategorii Międzynarodowe prawo podatkowe. Kapituła rankingu doceniła Tomasza między innymi za jego osobiste doradztwo przy opracowaniu transgranicznej strukturę inwestycji dla funduszu z Wielkiej Brytanii realizującego projekty energetyczne w Europie. Analiza obejmowała wyposażenie struktury joint-venture w środki finansowe niezbędne do prowadzenia działalności inwestycyjnej (z wykorzystaniem kapitału oraz pożyczek), przepływy finansowe w ramach struktury (odsetki, dywidendy, usługi) oraz ewentualną przyszłą deinwestycję.

Łukasz Karpiesiuk wyróżnił się wśród innych doradców podatkowych między innymi prowadzeniem znaczących sporów dotyczących podatku VAT, w tym postępowaniem, w którym zapadł przełomowy wyrok, będący pierwszym bezpośrednio potwierdzającym brak możliwości zastosowania sankcji VAT w postępowaniu nadpłatowym.

Poza tym w ocenianym przez ranking 2022 roku zespół doradców podatkowych SSW przeprowadził wiele innych znaczących projektów, między innymi:

  • skutecznie zakwestionowaliśmy praktykę stosowania art. 199a Ordynacji podatkowej jako instrumentu przeciwdziałania unikaniu opodatkowania w okresie, gdy w systemie podatkowym brak było klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania,
  • strukturyzowaliśmy pod kątem podatkowym (w tym podatku VAT) relokację pracowników ukraińskiego oddziału spółki do Polski i organizację ich pracy zdalnej wraz z modelem rozliczenia poniesionych wydatków ze spółką ukraińską,
  • opracowaliśmy transgraniczną strukturę inwestycji dla funduszu z Wielkiej Brytanii realizującego projekty energetyczne w Europie.

XVII Ranking Firm i Doradców Podatkowych. Największe firmy doradztwa podatkowego w 2022 r.

Wróć do