13 praktyk SSW rekomendowanych w rankingu Legal 500 EMEA

Z przyjemnością informujemy, że SSW znalazło się w rankingu Legal 500 w 13 kategoriach:

 • Banking and Finance
 • Capital markets
 • Commercial, corporate and M&A
 • Construction
 • Data privacy and data protection
 • Dispute resolution
 • Energy and natural resources
 • Investment funds
 • Private clients
 • Private equity
 • Real estate
 • Restructuring and insolvency
 • Tax.

pięciu kategoriach (zaznaczonych pogrubioną czcionką) awansowaliśmy w stosunku do ostatniego rankingu.

Wysokie pozycje w rankingach i wyróżnienia zawsze cieszą, ale najbardziej cenimy sobie uznanie, jakie otrzymujemy od naszych klientów. To oni oceniają nasze kompetencje i wpływ działań SSW na ich biznes.

Co mówią nasi klienci?

Banking and Finance: Tier 4

Według rankingu, SSW Pragmatic Solutions posiada „młody, dynamiczny i doświadczony zespół”, który doradza polskim i międzynarodowym kredytodawcom we wszystkich aspektach ich biznesu. Klienci chwalą „otwartą komunikację” oraz zdolność zespołu do „przewidywania potencjalnych potrzeb i problemów klientów”.

Capital Markets: Tier 3

Zespół SSW Pragmatic Solutions jest znany przede wszystkim z „dogłębnej znajomości branży gier na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie”, z doświadczeniem w doradzaniu producentom gier przy ich IPO.

Commercial, corporate and M&A: Tier 4

W rankingu podkreślono współpracę zespołu z działem podatkowym kancelarii w celu zapewnienia kompleksowej obsługi w zakresie transakcji i spraw korporacyjnych. Klienci podkreślają „otwarte i elastyczne podejście, proponowanie klientom wielu różnych rozwiązań”, „wyjątkową wiedzꔄwysokie umiejętności negocjacyjne”.

Construction: Tier 3

Praktyka budowlana SSW Pragmatic Solutions koncentruje się w szczególności na doradztwie w zakresie negocjowania i sporządzania umów w trakcie procesu inwestycyjnego. Wsparcie prawne jest również dostępne przy projektach joint venture oraz kwestiach związanych z utrzymywaniem i rozwojem infrastruktury.

Data privacy: Tier 3

Praktyka prywatności danych w SSW Pragmatic Solutions jest znana z „wiedzy i jakości usług”. Zespół doradza w zakresie wykorzystania danych w obszarze HR i zatrudnienia, przeprowadza audyty RODO i występuje w postępowaniach administracyjnych przed polskimi kontrolerami ochrony danych.

Dispute Resolution: Tier 4

Zespół prowadzi negocjacje, postępowania sądowe i arbitrażowe, reprezentując polskie i międzynarodowe korporacje. Klienci chwalą kancelarię za „prawdziwie innowacyjne metody zarządzania sprawami sądowymi na każdym etapie, od momentu zabezpieczenia roszczenia, po wniesienie pozwu i wykonanie wyroku” oraz umiejętność „prowadzenia skomplikowanych spraw, wymagających wiedzy z wielu różnych dziedzin”.

Energy & Natural Resources: Tier 2

Ten zespół jest szczególnie znany z doświadczenia w zakresie infrastruktury oraz w obszarze regulacji geologicznych i górniczych. Praktyka ta pomaga również w kwestiach dotyczących handlu emisjami CO2 oraz w sprawach związanych z sieciami energetycznymi, a także w sporach sądowych w dziedzinie energii i zasobów naturalnych.

Investment Funds: Tier 2

Zgodnie z opiniami klientów, zespół ma „otwarte i elastyczne podejście” do zagadnień związanych z funduszami inwestycyjnymi, doradzając instytucjom finansowym, inwestorom i zarządzającym funduszami we wszystkich aspektach związanych z tworzeniem i likwidacją ich funduszy, jak również wspierając inwestorów instytucjonalnych i firmy zarządzające aktywami w zarządzaniu ich funduszami w Polsce.

Private Client: Tier 1

SSW Pragmatic Solutions koncentruje się w szczególności na polskich przedsiębiorcach, doradzając im, ich rodzinom i inwestorom, w zakresie podatkowych i prawnych aspektów ich działalności w Polsce. Klienci twierdzą, że „są pewni siebie, dyspozycyjni, szybko dotrzymują terminów” i uważają ich za „jeden z najsilniejszych zespołów w Polsce. W porównaniu z innymi firmami są bardzo elastyczni”.

Private Equity: Tier 3

Prawnicy SSW Pragmatic Solutions rozwinęli silną praktykę doradzając zagranicznym i krajowym funduszom private equity, venture capital i inwestorom instytucjonalnym w zakresie nabywania i wychodzenia z inwestycji w Polsce. Zespół korzysta z mocnych stron kancelarii w sektorach usług finansowych, produkcji i IT.

Real estate: Tier 3

Zespół doradza krajowym i zagranicznym firmom w zakresie ich działalności inwestycyjnej, a w szczególności koncentruje się na doradztwie przy transakcjach fuzji i przejęć na rynku nieruchomości oraz innych sprawach dotyczących nieruchomości komercyjnych. Praktyka doradza również w zakresie nieruchomości obejmujących powierzchnie biurowe i magazynowe, w zakresie umów najmu, umów budowlanych i joint ventures.

Restructuring & Insolvency: Tier 3

Zespół posiada doświadczenie w postępowaniach upadłościowych i pre-pack, jak również w całym spektrum restrukturyzacji, reprezentując wierzycieli i dłużników. Nasi klienci chwalą sobie umiejętności komunikacyjne zespołu, mówiąc: „Nie było żadnych niedomówień ani nieporozumień, a wyczerpujące informacje i rozwiązania prawne były zawsze przedstawiane szybko i w sposób wysoce profesjonalny”.

Tax: Tier 3

Zespół został doceniony za „zaangażowanie i energię w rozwiązywaniu nawet najbardziej skomplikowanych spraw podatkowych”. Koncentrują się głównie na doradztwie podatkowym przy transakcjach fuzji i przejęć, spornych sprawach podatkowych i audytach podatkowych, jak również na bieżącym doradztwie podatkowym. Klienci podkreślają również „wysoki poziom wiedzy technicznej poparty świadomością handlową”.

Serdecznie dziękujemy naszym współpracownikom i klientom za nominacje i zaufanie. To sukces całego naszego zespołu!

Wróć do