Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego od 1 lipca 2023 r. Skutki w zakresie podatków

16 czerwca 2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie odwołania z dniem 1 lipca 2023 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, co będzie oznaczać koniec obowiązywania niektórych rozwiązań w zakresie podatków wprowadzonych w związku z epidemią SARS-CoV-2.  

Informacje o zapłacie na rachunek spoza białej listy  

Od 1 lipca podatnik będzie miał ponownie 7 dni na złożenie zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek spoza tzw. białej listy.  

Przypominamy, że zapłata na rachunek spoza białej listy, jeżeli transakcja przekracza 15 000 zł brutto powoduje: (i) brak możliwości zaliczenia danego wydatku do kosztów uzyskania przychodów, (ii) możliwość ustalenia przychodu z tytułu zapłaty na rachunek spoza białej listy oraz (ii) możliwość odpowiedzialności solidarnej nabywcy towarów lub usług za VAT związany z taką transakcją.  

Informowanie o krajowych schematach podatkowych 

Od 1 sierpnia br. wraca obowiązek składania informacji o krajowych schematach podatkowych. Jeżeli zatem w okresie pandemii nie składali Państwo formularzy MDR, niezbędne będzie złożenie odpowiednich informacji w odniesieniu do schematów, które zaistniały po 31 marca 2020 r. 

Przypominamy, że jeżeli termin na złożenie przez Państwa MDR rozpoczął bieg przed 31 marca 2020 r. to określając 30-dniowy termin na złożenie MDR należy uwzględnić liczbę dni sprzed tej daty. 

Termin na wydanie interpretacji indywidualnych 

Od 1 lipca termin, w którym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej powinien wydać interpretację indywidualną wyniesie ponownie maksymalnie 3 miesiące od otrzymania przez ten organ wniosku o wydanie interpretacji. Zmiana ta dotyczy wniosków złożonych po 1 lipca 2023 r. 

Przedawnienie karalności przestępstw i przestępstw skarbowych  

Odwieszeniu ulegną także terminy przedawnienia karalności oraz przedawnienia wykonania kar w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe. Terminy te są zawieszone w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i 6 miesięcy po jego odwołaniu. 

Oznacza to, że terminy przedawnienia będą biec dalej od 2 stycznia 2024 r. 

Opłata prolongacyjna 

Przywrócony zostanie obowiązek ustalenia przez organ podatkowy opłaty prolongacyjnej w sytuacji wydania podatnikowi decyzji o odroczeniu terminu płatności podatku lub rozłożeniu na raty podatku/zaległości podatkowej. Zmiana ta dotyczy wniosków złożonych do 31 lipca 2023 r. 

W razie jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu! 

Wróć do