Objaśnienia podatkowe dotyczące dokumentowania wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów dla celów podatku VAT

20 grudnia Ministerstwo Finansów opublikowało Objaśnienia podatkowe dotyczące dokumentowania wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów dla celów podatku VAT.

Objaśnienia zostały wydane w związku z obowiązującymi od początku 2020 roku, zmienionymi przepisami Rozporządzenia Wykonawczego (UE) nr 282/2011, dotyczącymi dokumentowania transakcji wewnątrzwspólnotowych dla potrzeb skorzystania ze stawki 0% (zwolnienia z prawem do odliczenia).

Zmienionym Rozporządzeniem 282/2011 wprowadzono katalog dokumentów, których posiadanie stanowi podstawę do skorzystania przez podatnika ze wzruszalnego domniemania, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy (WDT) zostały wysłane lub przetransportowane do innego państwa członkowskiego.

Wprowadzone regulacje miały za zadanie usystematyzowanie i uproszczenie obowiązków dokumentacyjnych podatników, związanych z wewnątrzwspólnotowymi dostawami towarów.

Wydane Objaśnienia odnoszą się do:

  • wzajemnej relacji przepisów Rozporządzenia 282/2011 i przepisów ustawy o VAT w zakresie sposobu dokumentowania WDT;
  • zasad dokumentowania WDT na podstawie przepisów Rozporządzenia 282/2011;
  • kwestii obalenia domniemań, wynikających z przepisów Rozporządzenia 282/2011;
  • zasad dokumentowania WDT na podstawie polskich przepisów ustawy o VAT.

Objaśnienia odnoszą się również do sposobu identyfikowania dwóch „niezależnych” od siebie stron w rozumieniu art. 45a Rozporządzenia 282/2011 oraz formy w jakiej powinny zostać uzyskane dokumenty, o których mowa w tym przepisie

Co istotne, autorzy Objaśnień potwierdzili, że zgromadzenie dokumentów wymienionych w Rozporządzeniu stwarza domniemanie, że towar został wywieziony do innego państwa członkowskiego UE. Przy czym równolegle dla potrzeb udokumentowania stawki 0% podatnicy mogą w dalszym ciągu opierać się na katalogu dokumentów z polskiej ustawy o VAT.

Pomimo, że lektura objaśnień dostarcza podatnikom wskazówek oraz przykładów ilustrujących stosowanie nowych przepisów w zakresie dokumentowania WDT, to można się spodziewać, że nie rozwieje wszystkich wątpliwości, które mogą pojawić się w kontekście dokumentowania dostaw wewnątrzwspólnotowych.

W przypadku pojawienia się u Państwa tego rodzaju wątpliwości zachęcamy do kontaktu.

Wróć do