SSW doradzała LERG S.A. przy przejęciu CIECH Żywice sp. z o.o.

LERG S.A. jest wiodącym polskim producentem żywic. Oprócz produkcji i eksportu żywic, firma posiada własne zaplecze badawczo-rozwojowe oraz współpracuje z wieloma ośrodkami badawczymi. Firma szybko się rozwija i w ciągu ostatnich kilku lat stworzyła silną, zdywersyfikowaną grupę chemiczną o zasięgu globalnym.

CIECH Żywice to kolejny wiodący polski producent żywic, z prawie tysiącem produktów w swoim portfolio. Firma jest silnie obecna na rynkach zagranicznych, a około 50% sprzedaży pochodzi z eksportu. Posiada również centrum badawczo-rozwojowe. CIECH Żywice został wydzielony z CIECH Sarzyna na początku 2020 roku, w ramach strategii Grupy CIECH polegającej na uproszczeniu struktury grupy i skoncentrowaniu się na rozwijaniu swojej głównej działalności.

Wartość transakcji, w oparciu o cenę nabycia akcji, wynosi ok. 160 mln zł (36 mln euro).

Transakcja wymagała holistycznego podejścia, angażując wiele praktyk prawnych w SSW. Zespołem SSW M&A kierował dr Paweł Chyb, zespołem podatkowym Tomasz Wickel, zespołem prawa ochrony środowiska Anita Palukiewicz, a zespołem prawa nieruchomości Maciej Duch.

W skład zespołu projektowego weszli również inni kluczowi członkowie: Leszek CyganiewiczKatarzyna Matyszewska (praktyka M&A) oraz Robert Wodzyński (praktyka prawa nieruchomości)

Wróć do