Subwencja z PFR będzie traktowana podatkowo jak pożyczka

Na podstawie regulacji o Tarczy Finansowej, Polski Fundusz Rozwoju (PFR) udziela tzw. subwencji na rzecz przedsiębiorców, którzy ponieśli szkody ekonomiczne w związku z pandemią wirusa
SARS-CoV-2. Zgodnie z informacją podaną na stronie Ministerstwa Finansów (MF), otrzymane z PFR wsparcie przedsiębiorca powinien zakwalifikować na cele podatkowe jako pożyczkę.

Taka kwalifikacja podatkowa subwencji powoduje, że kwota otrzymanego przez przedsiębiorcę wsparcia nie stanowi dla niego przychodu podatkowego na moment jej otrzymania. Przy czym wydatki sfinansowane z subwencji stanowić będą koszt uzyskania przychodów na zasadach ogólnych.

Otrzymane przez przedsiębiorcę dofinansowanie jest co do zasady zwrotne, jednak przepisy Tarczy Finansowej zakładają możliwość umorzenia do 75% kwoty otrzymanego wsparcia. Ponieważ MF kwalifikuje subwencję jako pożyczkę, to jej zwrot nie stanowi dla przedsiębiorcy kosztu uzyskania przychodów. Przy czym taka kwalifikacja podatkowa subwencji powoduje, że w sytuacji umorzenia części otrzymanej przez przedsiębiorcę kwoty dofinansowania, po stronie przedsiębiorcy powstanie przychód podatkowy w wysokości umorzonej kwoty subwencji.

Jednakże MF informuje, że będzie analizować, we współpracy z PFR, możliwość częściowego zwolnienia z podatku dochodowego dokonanych umorzeń.

Będziemy Państwa na bieżąco informować o zmianach w prawie podatkowym, mających związek z pandemią wirusa SARS-CoV-2. Przy czym już dziś zachęcamy Państwa do zadawania nam pytań związanych z opodatkowaniem Państwa działalności gospodarczej w czasie pandemii wirusa
SARS-CoV-2.

Źródło: https://www.gov.pl/web/finanse/wsparcie-finansowe-dla-firm-w-ramach-tarczy-finansowej

 

Wróć do