Alert podatkowy – Kompleksowa usługa budowlana – dla VAT nie zawsze kompleksowa

29 września 2022 r. NSA wydał wyrok w sprawie firmy z branży OZE, w którym wskazał, że usługa wykonania farmy fotowoltaicznej nie jest usługą kompleksową, lecz składa się z różnych czynności, a niektóre z nich podlegają mechanizmowi odwrotnego obciążenia. 

Dlaczego ten wyrok może być istotny, mimo że nie ma już odwrotnego obciążenia? 

W miejsce odwrotnego obciążenia od 1 listopada 2019 roku wprowadzono obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności. Zatem, jeśli zakup usług budowlanych – w wyroku związanych ze stawianiem farm fotowoltaicznych, ale na zagadnienie trzeba patrzyć szerzej – byłby traktowany jako zakup świadczenia kompleksowego, które nie jest ujęte w załączniku nr 15 ustawy o VAT, wówczas może okazać się, że błędnie nie zostanie zastosowany mechanizm podzielonej płatności. 

Zwracamy uwagę, że zapłata za nabycie usług budowlanych i montażowych, jeśli faktura przekracza kwotę 15 000 zł brutto, musi być dokonana przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności (MPP). 

Należy pamiętać, że na sprzedającym ciąży obowiązek odpowiedniego oznaczenia faktur, jeśli do świadczonych usług ma zastosowanie obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności. Jednakże brak tego oznaczenia nie zwalnia nabywcy z zapłaty w MPP, jeśli taki obowiązek występuje – to nabywca, który dokonuje płatności, jest ostatecznie obowiązany do weryfikacji czy musi zapłacić w MPP. 

W przypadku, kiedy mimo obowiązku zapłata zostanie dokonana w inny sposób niż w MPP, wówczas nabywcy tych usług grozi dotkliwa sankcja w postaci: 

  • dodatkowego zobowiązania w wysokości 30% kwoty VAT z faktury; 
  • braku możliwości zaliczenia zakupu do kosztów uzyskania przychodów dla celów CIT. 

O ile sankcji w VAT można uniknąć, jeśli sprzedawca rozliczy VAT należny ze swojej faktury, o tyle sankcja w CIT pozostanie, nawet przy pełnym rozliczeniu VAT przez sprzedawcę. Jeśli organy podatkowe nie wykryły tej nieprawidłowości, można tę sytuację naprawić po czasie, wymaga to jednak odpowiedniego dokonania płatności w MPP. 

Rekomendujemy zatem analizę nabywanych usług i sposobu podejścia do mechanizmu podzielonej płatności. 

Teza wyroku NSA z dnia 29 września 2022 r., sygn. I FSK 1047/21, MGM Projekt sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach: 

W przypadku budowy farmy fotowoltaicznych przez podwykonawcę, usługi projektowe oraz usługi naprawcze i serwisowe są odrębnymi usługami w odniesieniu do usługi głównej – wykonania instalacji farmy. Ponadto odrębnymi usługami są usługi wykonania drogi gruntowej wewnętrznej oraz montażu ogrodzenia. Pod względem technicznym nie jest wymagane aby za każdym razem ten sam podmiot, który świadczył usługę główną wykonywał usługę budowy drogi czy też usługę montażu ogrodzenia. W konsekwencji wykonanie usługi budowy drogi i usługi montażu ogrodzenia będzie podlegać odwrotnemu obciążeniu VAT. Usługi te są bowiem odpowiednio sklasyfikowane samodzielnie do PKWiU 42.11.20.0 i PKWiU 43.29.12.0, które zostały ujęte w zał. nr 14 do u.p.t.u. i spełnione zostały warunki mechanizmu odwrotnego obciążenia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 u.p.t.u.

Zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem od VAT, Robertem Jaszczukiem.

Wróć do