Masterchem dołącza do Grupy Logoplaste | SSW doradcą prawnym

Transakcja sfinalizowana: Masterchem, czołowy polski producent opakowań PET stał się członkiem Grupy Logoplaste – globalnego producenta opakowań z tworzyw sztucznych.

W następstwie spełnienia wszystkich warunków zawieszających, włącznie z udzieleniem zgody przez UOKiK, Grupa Logoplaste nabyła większościowy pakiet udziałów w Masterchem. Nowa spółka będzie działać pod nazwą Masterchem Logoplaste i będzie zarządzana przez dyrektora generalnego, Piotra Wasilewskiego – członka rodziny założycieli firmy Masterchem, która zachowa znaczący udział mniejszościowy w spółce i w dalszym ciągu będzie czynnie uczestniczyć w prowadzeniu przez nią działalności. Zarówno Logoplaste, jak i Masterchem są przekonane, że połączenie sił pomoże podnieść poziom innowacyjności grupy, poprawi jej sprawność i zręczność w działaniu co przełoży się na korzyści dla klientów.

Transakcja z udziałem Masterchem i Logoplaste miała  bardzo złożony charakter, przede wszystkim z uwagi na nabycie dwóch podmiotów oraz konieczność reinwestycji ze strony obecnych właścicieli. W ramach SSW projektem kierował Sebastian Ponikowski (partner), przy wsparciu Jakuba Kozińskiego (senior associate), Marty Szymczyk (associate) i Katarzyny Rzewuskiej (junior associate) z zespołu M&A. W pracach zespołu brali także udział Tomasz Wickel (partner) z zespołu podatkowego oraz Jakub Jędrzejewski (partner) z zespołu prawa konkurencji.

To już trzecia w 2020 r. transakcja M&A sfinalizowana przez zespół M&A kierowany przez Sebastiana Ponikowskiego. Prawnicy z SSW doradzali również przy sprzedaży Grupie Viessmann 100% udziałów w Kospel S.A. oraz nabyciu przez Grupę Unilink większościowego pakietu udziałów w Damo Ubezpieczenia Sp. z o.o.

Wróć do