Polski Ład PiS: spółki z siedzibą za granicą będą zmuszone płacić polski podatek dochodowy

Jeżeli projektowane przez Ministerstwo Finansów rozwiązania podatkowe wejdą w życie, może się okazać, że firmy mające siedzibę za granicą i chociaż jednego z członków zarządu będącego mieszkańcem Polski, będę zobligowane płacić podatek dochodowy w Polsce.

Projekt nowego art.3, ust. 6 ustawy o CIT przewiduje

że gdy podatnik (a więc osoba prawna) ma w swoim „organie kontrolnym, stanowiącym lub zarządzającym” osobę mieszkającą na stałe w Polsce, to ma zarząd w naszym kraju i tu podlega obowiązkowi podatkowemu.

Uzasadnieniem dla takiego brzmienia przepisu jest uszczelnienie polskiego systemu podatkowego i walka ze sztucznymi bytami gospodarczymi, których jedynym celem ma być ucieczka przed płaceniem podatków w Polsce.

O ile w przypadku sztucznie tworzonych spółek ich prezesi na ogół nawet nie bywają w ich siedzibach, o tyle sytuacja wygląda inaczej w międzynarodowych firmach z wieloosobowym zarządem, prowadzących rzeczywisty biznes.

Opinia Patrycji Goździowskiej dla Rzeczpospolitej:

W dzisiejszych realiach światowej gospodarki nie jest niczym nadzwyczajnym, że w zarządzie spółki zarejestrowanej np. w Niemczech są osoby z innych krajów, np. z Polski. Aby skutecznie zarządzać, owi polscy członkowie zarządu wcale nie muszą mieszkać za Odrą. Pandemia przeniosła przecież pracę zdalną na nowy poziom, jeszcze bardziej ograniczając konieczność fizycznej obecności w siedzibie spółki. Taka sytuacja może dotyczyć zależnych od polskich podatników spółek, które prowadzą rzeczywistą działalność i płacą podatki w krajach, w których są zarejestrowane. W projekcie nie wskazano żadnych dodatkowych warunków uznania, że spółka zarządzana jest z Polski. Takie niedookreślenie może sprawić, że dwa państwa będą dążyły do opodatkowania dochodów spółki, a to wywoła konieczność prowadzenia sporu na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

LINK do publikacji w Rzeczpospolitej:  Polski Ład PiS: spółki z siedzibą za granicą będą zmuszone płacić polski podatek dochodowy – Podatek dochodowy – rp.pl

Wróć do