Prawnicy SSW uzyskali dla klienta opinię zabezpieczającą, wydawaną przez szefa KAS

Wielki sukces zespołu prawa podatkowego SSW! Nasi prawnicy uzyskali dla klienta tzw. opinię zabezpieczającą, wydawaną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

Możliwość uzyskania opinii zabezpieczającej została wprowadzona ponad 4 lata temu. Stanowi ona najmocniejszy obecnie instrument zabezpieczający w podatkach, chroniący podatników przed możliwością zastosowania klauzuli ogólnej o przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania. Klauzula może być wykorzystywana przez organy podatkowe do kwestionowania korzyści podatkowych uzyskanych przez podatników, jeżeli ich działania nie mają odpowiedniego uzasadnienia gospodarczego.

Przedmiotem opinii zabezpieczającej była wieloetapowa oraz skomplikowana restrukturyzacja grupy kapitałowej klienta, związana z planowanym wprowadzeniem tej grupy na rynek publiczny w Polsce (GPW) oraz przeprowadzeniem sukcesji międzypokoleniowej w zakresie aktywów kontrolowanych przez klienta. W wydanej opinii, Szef Krajowej Administracji Skarbowej potwierdził, że planowane działania są uzasadnione gospodarczo, w związku z czym korzyści podatkowe, które powstaną w ramach restrukturyzacji nie mogą być kwestionowane w oparciu o klauzulę ogólną o przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania.

Uzyskując opinię, nasi prawnicy zabezpieczyli pozycję podatkową klienta w ramach planowanych działań oraz pokazali, że należą do bardzo wąskiego grona ekspertów, który mają odpowiednią wiedzę i kompetencje, by taki instrument uzyskać. Dotychczas, w okresie ponad 4 lat wydanych zostało łącznie zaledwie kilkanaście opinii zabezpieczających.

Ogromne gratulacje dla naszego klienta oraz zespołu projektowego wspierającego klienta, w składzie: Tomasz Wickel, Przemysław Szabat oraz Krystian Trzciński!

Wróć do