TAX Alert: Podatkiem w branżę cyfrową (projekt poselski)

Do konsultacji społecznych trafił poselski projekt ustawy o podatku od niektórych usług cyfrowych i Funduszu Technologii Cyfrowych, przygotowany i udostępniony przez Koalicyjny Klub Lewicy. Projekt ustawy zakłada m.in. wprowadzenie nowego podatku, opartego na modelu Digital Services Tax. Opodatkowanie usług cyfrowych w tym modelu rozważają również OECD i Komisja Europejska.

Zgodnie z projektem ustawy przedmiotem opodatkowania nowym podatkiem ma być świadczenie na terytorium Polski usług cyfrowych polegających na:

  1. prowadzeniu kampanii z wykorzystaniem reklam profilowanych
    oraz
  2. umożliwianiu wykorzystywania wielostronnego interfejsu cyfrowego, czyli przede wszystkim prowadzeniu internetowej platformy transakcyjnej, w ramach której jej użytkownicy dokonują pomiędzy sobą wymiany dóbr i usług.

Podatnikami nowego podatku miałyby zostać tzw. przedsiębiorstwa sektora cyfrowego, niezależnie od miejsca położenia ich siedziby, a podstawę opodatkowania stanowić mają uzyskane przez nie przychody ze świadczenia usług na terytorium Polski. Proponowana stawka nowego podatku miałaby wynieść 7% podstawy opodatkowania.

Autorzy projektu proponują przy tym zwolnienie z opodatkowania dla tych przedsiębiorców, których:

  • skonsolidowane przychody brutto nie przekroczą w okresie rozliczeniowym 750 mln euro

lub

  • przychody brutto ze sprzedaży usług na terytorium Polski nie przekroczą 4 mln euro.

Mimo że jest to poselski projekt Koalicyjnego Klubu Lewicy, a nie projekt rządowy, naszym zdaniem warto śledzić jego losy. Zwłaszcza w świetle ostatnich doniesień medialnych o tym, że o wprowadzeniu podatku cyfrowego myśli Ministerstwo Finansów.

Co nie bez znaczenia, w związku z powolnym tempem działań na poziomie OECD i zawieszeniem przez Komisję Europejską prac nad wprowadzeniem takiego podatku, kolejne państwa Unii Europejskiej decydują się na wprowadzenie takiej daniny we własnym zakresie.

Będziemy Państwa na bieżąco informować o kwestiach związanych z wprowadzaniem w Polsce podatku cyfrowego. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących opodatkowania usług cyfrowych zachęcamy do kontaktu już dziś.

Wróć do