Transgraniczne schematy podatkowe zaraportujesz później

30 czerwca br. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Finansów przedłużające terminy na raportowanie transgranicznych schematów podatkowych.

Przypomnijmy, że 1 lipca br. weszła w życie ustawa nowelizująca przepisy o raportowaniu schematów podatkowych (MDR), która wprowadziła obowiązek ponownego zaraportowania schematów transgranicznych, jeśli pierwszej czynności związanej z ich wdrażaniem dokonano między 26 czerwca 2018 r., a 30 czerwca 2020 r., o której informowaliśmy tutaj.

Rozporządzenie przedłużyło terminy na powtórne raportowanie przewidziane w ustawie:

  • do 31 grudnia 2020 r. – w przypadku promotora,
  • do 31 stycznia 2021 r. – w przypadku korzystającego,
  • do 28 lutego 2021 r. – w przypadku wspomagającego.

Na mocy Rozporządzenia zawieszone zostały również terminy na raportowanie schematów transgranicznych, które udostępniono, przygotowano do wdrożenia lub dokonano pierwszych czynności związanych z ich wdrożeniem pomiędzy 1 lipca a 31 grudnia 2020 r. W przypadku tych schematów bieg terminów na raportowanie rozpocznie się 1 stycznia 2021 r.

Ponadto, jeśli korzystający dokonywał jakichkolwiek czynności będących elementem schematu lub uzyskiwał z niego korzyść podatkową do 31 grudnia 2020 r., to jest zobowiązany do złożenia informacji o zastosowaniu schematu podatkowego (MDR-3) do 30 kwietnia 2021 r.

Przedłużone terminy znajdują zastosowanie, o ile termin na zaraportowanie schematu nie upłynął już przed wejściem w życie Rozporządzenia.

W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem podatkowym, który na bieżąco monitoruje najświeższe informacje związane z raportowaniem schematów podatkowych.

Wróć do