Rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu do złożenia TPR podpisane

W dniu 27 listopada 2023 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia informacji TPR. Wcześniej o podpisaniu rozporządzenia informowało Ministerstwo Finansów na swoje stronie internetowej.

Termin został ostatecznie przedłużony o 2 miesiące tj. do 31 stycznia 2024 r., podczas gdy według pierwotnych zapowiedzi Ministerstwa i projektu rozporządzenia nowy termin miał przypadać na koniec lutego 2024 r. W stosunku do wcześniejszych zapowiedzi zmieniła się też sytuacja podmiotów, dla których termin złożenia informacji mijał po 30 listopada 2023 r. (przypomnijmy, że termin jest określony ustawowo na koniec 11 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, dlatego może różnić się dla poszczególnych podatników). Według projektu rozporządzenia termin składania informacji miał być dla nich przesunięty odpowiednio o 3 miesiące w stosunku do pierwotnego terminu. Ostatecznie termin uległ przedłużeniu do dnia 31 stycznia 2024 r. dla podatników, którzy pierwotnie powinni złożyć informację w okresie od dnia 30 listopada 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Co więcej, w porównaniu do projektu rozporządzenia z dnia 8 listopada 2023 r. podpisane rozporządzenie nie przewiduje przedłużenia terminu dla podmiotów, u których termin na złożenie informacji mija od 1 stycznia do 31 marca 2024 r.

Przedłużenie terminu jest spowodowane późniejszym niż planowano wprowadzeniem nowego narzędzia do składania informacji TPR-C. Począwszy od tego roku informacji nie składa się za pomocą interaktywnego pliku PDF tylko poprzez narzędzie na stronach internetowych Ministerstwa.

Należy podkreślić, że przedłużenie ma zastosowanie do informacji o cenach transferowych za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2021 r.

Nadal nie opublikowano informatora do TPR składanych za 2022 r. W praktyce informator doprecyzowuje wiele zagadnień dotyczących wypełniania TPR, które nie zostały uregulowane na poziomie ustaw czy rozporządzeń.

Masz pomysł na artykuł? Napisz do nas wiadomość