WSA: Wypłata środków z zagranicznej fundacji rodzinnej powinna być traktowana na gruncie przepisów o CFC jak „dywidenda”

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdański w dwóch sprawach ze skarg naszych klientów na interpretacje indywidualne orzekł ostatnio, że świadczenia otrzymane przez polskich beneficjentów zagranicznej fundacji rodzinnej, kwalifikowanej jako zagraniczna jednostka kontrolowana (CFC), powinny być traktowane tak jak dywidenda wypłacana przez zagraniczną spółkę kontrolowaną, tj. powinny obniżyć podstawę opodatkowania dochodów tej fundacji podatkiem od dochodów CFC, należnym od polskich beneficjentów.

W zaskarżonych interpretacjach organy twierdziły, że polscy beneficjenci zagranicznej fundacji rodzinnej nie mogą obniżyć podatku od dochodów CFC w sytuacji, w której otrzymają świadczenie z tejże fundacji. W przekonaniu organu podatkowego przepisy podatkowe pozwalają na obniżenie podstawy opodatkowania jedynie w sytuacji otrzymania dywidendy, tymczasem fundacja wypłaca środki tytułem darowizny, a nie dywidendy.

Nasi klienci nie zgodzili się z taką interpretacją i z naszą pomocą wnieśli skargi do WSA w Gdańsku. Sąd w obu sprawach zauważył, że rzeczywiście przepisy podatkowe posługują się literalnie pojęciem „dywidenda”. Niemniej, zdaniem sądu, interpretując te postanowienia nie można zatrzymać się jedynie na ich literalnym brzmieniu.  Wykładnia przepisów powinna w tym przypadku uwzględnić również systematykę i cel przepisów o podatku od dochodów CFC. Skoro regulacje te obejmują nie tylko zagraniczne spółki kontrolowane, ale również zagraniczne fundacje czy trusty, które ze swojej istoty nie wypłacają dywidend, pojęcie „dywidenda” powinno zostać odpowiednio rozciągnięte na wypłaty środków z tych podmiotów w formule dla nich przewidzianej.

Co więcej, Sąd powołał się w obu sprawach na precedensowy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który zapadł niedawno w podobnej sprawie. Może to oznaczać, że w sądach administracyjnych zaczyna się kształtować korzystna dla podatników linia interpretacyjna.

Fakt kształtowania się korzystnej linii interpretacyjnej jest istotny przede wszystkim z dwóch powodów:

  • po pierwsze polscy przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na przeprowadzenie sukcesji międzypokoleniowej z wykorzystaniem zagranicznych fundacji czy trustów, zatem kwestia opodatkowania dochodów CFC jest istotna przy planowaniu sukcesji międzypokoleniowej;
  • po drugie stabilizuje sytuację podatkową polskich podatników dziedziczących majątek po zagranicznych spadkodawcach, który bardzo często znajduje się w fundacjach lub trustach (w szczególności, gdy dziedziczony jest majątek po spadkodawcach z Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych Ameryki).

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania dotyczące opodatkowania CFC lub myślą Państwo o sukcesji międzypokoleniowej i przekazaniu swojego biznesu w ręce kolejnego pokolenia, zachęcamy do kontaktu z naszymi prawnikami i doradcami podatkowymi.

Sygn. akt:

– I SA/Gd 881/21

– I SA/Gd 882/21

Wróć do