Nowa interpretacja ogólna MF w sprawie wykorzystywania służbowych samochodów do prywatnych celów

Minister Finansów opublikował w dniu 22 września interpretację ogólną dotyczącą ryczałtu z tytułu używania przez pracownika samochodu służbowego do celów prywatnych.

Przypomnijmy, że zgodnie z regulacjami ustawy o PIT, wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia pracownika z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości:

1)            250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3;

2)           400 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3.

Od wprowadzenia tych przepisów największe wątpliwości interpretacyjne budziła kwestia tego, czy kwota zryczałtowanego przychodu pracownika obejmuje również koszty paliwa, które zostało zużyte do celów prywatnych. Organy podatkowe argumentowały, że kwota ryczałtu obejmuje koszty użytkowania samochodu takie jak: ubezpieczenie, bieżące naprawy i przeglądy, z wyłączeniem jednak paliwa, które powinno zostać rozliczone oddzielnie, wg cen rynkowych.

Z kolei sądy administracyjne, w tym NSA, prezentowały odmienne stanowisko i twierdziły, że  skoro w przepisie jest mowa o przychodzie z tytułu wykorzystywaniu samochodu przez pracownika, a dla prawidłowego jego używania niezbędne jest paliwo, to w ramach zryczałtowanego przychodu powinny mieścić się również koszty paliwa zakupionego przez pracodawcę.

W opublikowanej interpretacji ogólnej Minister Finansów odszedł od dotychczasowego stanowiska fiskusa  i przychylił się do argumentacji sądów administracyjnych uznając, że ryczałt z tytułu wykorzystywania przez pracownika samochodu służbowego do celów prywatnych obejmuje koszt paliwa obok innych kosztów związanych z utrzymaniem i ogólnym użytkowaniem samochodu (ubezpieczenie, wymiana opon, bieżące naprawy, okresowe przeglądy).

Minister Finansów wskazał jednak, że ryczałt nie obejmuje dodatkowych kosztów, takich jak opłaty parkingowe, czy opłaty za przejazdy autostradą. Zdaniem Ministra Finansów przepis wskazuje wyraźnie, że chodzi o koszty związane ściśle z wykorzystaniem samochodu służbowego, a nie wszelkimi pochodnymi kosztami związanymi z podróżą samochodem udostępnionym do wykorzystywania w celach prywatnych.

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat opublikowanej interpretacji ogólnej, zachęcamy Państwo do kontaktu! Prawnicy i doradcy podatkowi SSW udzielą Państwu wszelkich niezbędnych wskazówek do prawidłowego rozliczenia się z fiskusem.

Wróć do