Alert podatkowy – Podatnik nie może być obciążany sankcją VAT jeżeli wystąpi z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty

Ulga na złe długi w VAT – upływ terminu 2-letniego nie może pozbawiać podatnika możliwości skorzystania z wyroku TSUE ws. C- 335/19.

Takie stanowisko, w ustnym uzasadnieniu, zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Jest to kolejna przełomowa sprawa wygrana przez naszych specjalistów!

Reprezentowaliśmy Podatnika, który chcąc skorzystać z ulgi na złe długi zwrócił się do naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty, przedkładając równocześnie korekty deklaracji VAT-7.

Organ podatkowy odmówił stwierdzenia nadpłaty ze względu na upływ dwuletniego terminu na skorzystanie z ww. ulgi.

Dodatkowo jednak, naczelnik urzędu skarbowego – uznając, że podatnik wskazał nieprawidłowe dane w deklaracji – ustalił dodatkowe zobowiązanie podatkowe (tzw. sankcję VAT).

Sprawa trafiła do WSA w Warszawie, który – w pełni podzielając naszą argumentację – uznał, że ustalanie sankcji VAT w sytuacji, w której podatnik występuje z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty jest niedopuszczalnym „odstraszaniem” podatników od próby odzyskania nadpłaconego podatku.

Bardzo czekamy na pisemne uzasadnienie wyroku.

Sąd wypowiedział się również w kwestii znaczenia 2-letniego terminu na skorzystanie z ulgi na złe długi. Przepis ten nie został uchylony w dotyczącym ulgi wyroku TSUE ws. C-335/19 (nie był przedmiotem pytania prejudycjalnego – to bowiem dotyczyło jedynie warunków, jakie musiał spełniać dłużnik). WSA uznał, że wprawdzie nie sposób rozstrzygnąć zgodności tego terminu z prawem unijnym, jednak nie może on stać na przeszkodzie skorzystaniu przez podatnika z uprawnień przyznanych wyrokiem TSUE. Sprzeciwiałoby się to bowiem zasadzie skuteczności. A zatem, w sytuacji, gdy termin 2-letni upłynął przed publikacją wyroku TSUE, ale to przepisy zakwestionowane przez TSUE stały na przeszkodzie skorzystaniu z ulgi, termin ten nie może być podstawą odmowy stwierdzenia nadpłaty.

Wróć do