Slim VAT 3 w prekonsultacjach

Ministerstwo Finansów opublikowało kolejną odsłonę pakietu uproszczeń w VAT, czyli Slim VAT 3.

Poprzednie pakiety upraszczające wprowadziły szereg zmian, między innymi można obecnie odliczać VAT naliczony w dłuższych terminach, rozpoznawać WNT (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów) bez tzw. szyku rozwartego, łatwiej wybrać opcję opodatkowania dostawy nieruchomości czy wybrać kurs przeliczania walut w VAT zgodny z przepisami o podatkach dochodowych.

Co zatem przyniesie kolejna odsłona Slim VAT-u?

Propozycji zmian zaprezentowano około dwudziestu, zmiany mają różny ciężar gatunkowy, część z nich to doprecyzowania, natomiast szczególną uwagę należy zwrócić na następujące propozycje:

 • Faktura ma przestać być warunkiem do ujęcia VAT naliczonego z tytułu WNT, nie będzie potrzeby monitorowania, czy faktura wpłynęła w terminie 3 miesięcy od wykazania WNT.
  VAT naliczony będzie ujmowany pod warunkiem wykazania w tym samym rozliczeniu VAT należnego.
 • Zwiększeniu ulegnie kwota pozwalająca na uznanie, że proporcja określona przez podatnika wynosi 100%, w sytuacji gdy proporcja ta przekroczyła u niego 98%.
  Zwiększenie to jest dość radykalne, z obecnych 500 zł do 10 000 zł nieodliczonego VAT-u w skali roku.
 • Podatnicy zyskają opcję rezygnacji z dokonania korekty, jeżeli różnica pomiędzy korektą wstępną a ostateczną nie przekroczy 2 punktów procentowych oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu nie przekroczy 10 000 zł.
  To rozwiązanie zakłada utratę przez podatnika części podatku naliczonego, jednakże jest to tylko opcja dla podatnika, do wykorzystania jeżeli ilość pracy nad korektą przekracza zysk z odliczenia dodatkowego VAT naliczonego.
 • Limit dla definicji małego podatnika zostanie zwiększony z 1 200 000 euro do 2 000 000 euro.
 • Doprecyzowane zostanie, jaki kurs przeliczania walut stosować dla faktur korygujących.
  W przypadku faktur korygujących in-minus – będzie to kurs z faktury korygowanej.
  W przypadku faktur korygujących in-plus – będzie to kurs z dnia poprzedzającego dzień powstania przyczyny korekty.
 • Zmniejszeniu ulegnie wysokość sankcji, w przypadku dobrowolnego złożenia korekty deklaracji, odpowiednio z 20% do 10% oraz z 15% do 5%.
 • Wprowadzone zostanie ułatwienie w wystawianiu faktur zaliczkowych, nie będzie konieczne wystawienie faktury zaliczkowej, jeżeli zaliczka wpłynie w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym dojdzie do dostawy towarów lub świadczenia usług.

Jesteśmy zdania, że dążenie Ministerstwa Finansów do upraszczania przepisów VAT zasługuje na wsparcie i jest bardzo dobrym kierunkiem. Zawsze można odczuwać niedosyt dobrych rozwiązań, być może pakiet Slim VAT 3 można by rozbudować o kolejne pomysły upraszczające, co nie przekreśla wartości opublikowanego projektu.

Trwają właśnie prekonsultacje projektu nowych przepisów. Do 14 lutego 2022 r. można zgłaszać Ministerstwu Finansów swoje uwagi do projektu, ale także pomysły na nowe rozwiązania. Uwagi może przesłać do MF każdy, jest więc okazja do pomocy Ministerstwu w ulepszeniu ustawy o VAT.

Zapraszamy do kontaktu z naszym eksperte – Zbigniew Makowski.

Wróć do