Korzystne rozstrzygnięcie WSA w Bydgoszczy dla naszego klienta korzystającego z IP BOX

WSA w Bydgoszczy rozstrzygnął z korzyścią dla naszego klienta – programisty chcącego skorzystać z ulgi IP BOX – spór z Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej, który odmówił wydania interpretacji indywidualnej.

Wnioskodawca opisał precyzyjnie prowadzoną przez siebie działalność i wnosił o potwierdzenie, że spełnia ona definicję działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu przepisów podatkowych o IP BOX. Organ zażądał uzupełnienia wniosku o wskazanie wprost, czy prowadzona przez podatnika działalność spełnia tę definicję (a zatem zadał podatnikowi to samo pytanie, na które podatnik szukał odpowiedzi występując o interpretację). Odmawiając rozstrzygnięcia sprawy, organ próbował argumentować, że definicja działalności badawczo-rozwojowej zawarta jest poza prawem podatkowym (w ustawie prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) i w związku z tym nie podlega wykładni w trybie interpretacji prawa podatkowego.

Sąd w uzasadnieniu pisemnym wyroku o sygn. I SA/Bd 566/21 podzielił w pełni argumentację prawników SSW, zgodnie z którą skoro przepisy prawa podatkowego odsyłają do innych ustaw w celu zdefiniowania zakresu stosowania ulgi podatkowej, to te inne przepisy muszą być interpretowane przy wydawaniu interpretacji podatkowych. Za niedopuszczalne uznał także wzywanie podatnika do rozstrzygnięcia interpretacji przepisów podatkowych pod pozorem wzywania do uzupełnienia stanu faktycznego wniosku o interpretację.

Sprawę prowadzili: Łukasz Karpiesiuk, Krystian TrzcińskiŁukasz Zieliński.

Wróć do