Przekształcanie użytkowania wieczystego we własność gruntów obliguje do zapłaty VAT: komentarz Łukasza Karpiesiuka dla „Rzeczpospolitej”

Łukasz Karpiesiuk komentuje dla „Rzeczpospolitej” wyrok TSUE w sprawie opodatkowania podatkiem VAT transakcji przekształcania użytkowania wieczystego we własność.

Według wyroku Trybunału, przekształcenie jest formą działalności gospodarczej i czynnością opodatkowaną. Tym samym opłaty przekształceniowe uiszczane przez podmioty nabywające własność nieruchomości powinny być obciążone VAT.

TSUE uznał, że osiąganie dochodu, czy to stałego, czy jednorazowego, z takiej (zresztą przymusowej) dostawy jest formą działalności gospodarczej. Dzieje się tak, nawet jeśli gmina nie dokonuje żadnych aktywnych działań, by ten dochód osiągnąć. Jednocześnie nie ustala ona opłat przekształceniowych, korzystając ze swoich uprawnień władczych, a zatem nie działa jako organ władzy. Takie działanie wyłączałoby bowiem daną transakcję z opodatkowania. W ten sposób uznano gminę za podatnika VAT w zakresie opłat przekształceniowych. – komentuje Łukasz Karpiesiuk.

Wyrok oznacza, że jeśli dotychczas gminy nie naliczały VAT od opłat przekształceniowych – powinny to robić. Jeśli zaś naliczały i miały nadzieję go odzyskać, wyrok to uniemożliwi.

Przeczytaj cały artykuł z komentarzem Łukasza Karpiesiuka TUTAJ.

Wróć do