Sukces procesowy SSW – zwrot prawie 1 mln zł kosztów egzekucyjnych dla naszego klienta

Sprawa dotyczyła egzekucji należności podatkowej z rachunku bankowego klienta SSW. Organ skarbowy określił wysokość kosztów egzekucyjnych na kwotę sięgającą prawie 1 mln zł, nieproporcjonalnie wysoką w stosunku do nakładu pracy potrzebnego na zajęcie rachunku bankowego oraz do kwoty samej zaległości podatkowej.
Na taką praktykę pozwala obecne brzmienie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wysokość kosztów egzekucyjnych została uregulowana w ustawie jako procent kwoty egzekwowanej należności. Przepisy nie przewidują jednak maksymalnej wysokości takich kosztów. Prowadzi to do kuriozalnych sytuacji, w których za pojedynczą czynność (np. zajęcia rachunku bankowego) organ egzekucyjny pobiera koszty sięgające setek tysięcy złotych.
Dzięki skutecznemu przeprowadzeniu postępowania przez prawników SSW, Tomasza Wickel, Beatę Krokos oraz Przemysława Szabata, którzy wskazali na niezgodność przepisów z Konstytucją RP, nasz klient odzyskał prawie 1 mln zł niesłusznie pobranych kosztów egzekucyjnych.
Zapraszamy do kontaktu, jeżeli również w Państwa działalności organy skarbowe przeprowadzały egzekucję należności podatkowych pobierając nieproporcjonalnie wysokie opłaty za czynności egzekucyjne.

Wróć do