Sektor obronny

Aktualna sytuacja geopolityczna powoduje poważny wzrost znaczenia sektora obronnego w życiu gospodarczym Polski. Nowe wyzwania wiążą się z koniecznością zachowania odpowiednich standardów prawnych i podatkowych w prowadzonej działalności.

W SSW rozumiemy potrzeby podmiotów z sektora obronnego i wspieramy zarówno zamawiających, jak i przedsiębiorców prowadzących swą działalność w tym właśnie sektorze. Łączymy doświadczenie oraz kompetencje wielu różnych zespołów tworzących SSW, aby zapewnić najbardziej kompleksowe i pełne doradztwo. Uczestniczymy w branżowych wydarzeniach i na bieżąco śledzimy zmiany w dziedzinach prawa mających wpływ na sektor obronny, aby jak najlepiej rozumieć specyfikę tego sektora i wymagania prawne z nim związane.

W czym pomagamy

  • Utworzenie i organizacja na terenie Polski nowych podmiotów dla międzynarodowych dostawców usług i sprzętu militarnego;
  • Doradztwo w procesach fuzji i przejęć podmiotów z sektora obronnego;
  • Doradztwo w zakresie prawnych i podatkowych aspektów działalności badawczo-rozwojowej w sektorze obronnym, w tym ulg proinnowacyjnych;
  • Bieżąca obsługa prawna i podatkowa przedsiębiorstw z sektora obronnego, w tym m.in. obsługi z zakresu prawa pracy, prawa własności intelektualnej czy postępowań spornych.

Wybrane doświadczenia

Nasze dotychczasowe doświadczenia obejmują m.in. wsparcie zamawiających z sektora obronnego oraz wykonawców realizujących dostawy na ich rzecz w postępowaniach przetargowych oraz postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą, doradztwo dotyczące ulg na badania i rozwój oraz doradztwo kontraktowe.