Raport – branża motoryzacyjna 2021/2022

Dziś pojawił się Raport – branża motoryzacyjna 2021/2022 opracowany przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM).

Łukasz KarpiesiukRafał Łapiński  dostarczyli opracowań w tematach związanych z podatkami i pomocą publiczną.

Raport przedstawia obecną sytuację branży motoryzacyjnej, wyzwania jakie przed nią stoją oraz przed podmiotami z nią powiązanymi.

Oprócz analizy rodzajów pojazdów, pierwszych rejestracji, produkcji motoryzacyjnej, zagadnień dotyczących transportu, funkcjonowania flot, sprzedaży paliw, produkcji opon, infrastruktury drogowej, bezpieczeństwa ruchu drogowego i ubezpieczeń, w Raporcie znajdują się również zagadnienia  środowiskowe, podatkowe, prawne oraz omawiające systemy wsparcia dla sektora motoryzacyjnego pochodzące z unijnych i krajowych środków w ramach pomocy publicznej.

Raport można pobrać z linku albo pliku.

 

Wróć do