Prawo pracy

Zapewniamy klientom wsparcie we wszelkich kwestiach związanych z zatrudnianiem pracowników, również w przypadku przenoszenia całych grup pracowników spoza Polski. Indywidualnie dopasowane rozwiązania przygotowywane przez nasz zespół są proste we wdrożeniu, co znacząco redukuje zarówno ryzyko pracodawców, jak i koszty z nimi związane.

Poza bieżącym doradztwem i rozwiązywaniem problemów prawnych prawa pracy, prowadzimy także szkolenia dla działów HR oraz kadry menedżerskiej, na których nasi eksperci przekazują praktyczną wiedzę do wykorzystania w codziennej pracy.

W czym pomagamy

  • Opracowanie oraz wdrożenie rozwiązań zabezpieczających pracodawców przed ujawnieniem tajemnicy oraz konkurencji ze strony współpracowników;
  • Przygotowanie oraz przeprowadzenie procesów restrukturyzacyjnych, w tym programów dobrowolnych odejść (PDO) oraz zwolnień grupowych;
  • Wsparcie transakcji typu M&A obejmujące w szczególności ocenę struktur zatrudnienia, odpowiedzialności za zobowiązania wobec pracowników oraz ujednolicanie warunków zatrudnienia;
  • Zarządzanie relacjami ze związkami zawodowymi oraz przedstawicielami pracowników;
  • Wsparcie działalności socjalnej pracodawców (ZFŚS);
  • Wsparcie przy tworzeniu Pracowniczych Planów Emerytalnych (PPE) oraz innych produktów zabezpieczenia emerytalnego.

Powiązane aktualności

Przepisy dotyczące sygnalistów wejdą w życie w dniu 25 września 2024 roku
Aktualności
Projekt nowej ustawy o dostępie cudzoziemców do rynku pracy
Aktualności
Przepisy dotyczące sygnalistów coraz bliżej
Aktualności
Akademia Prawa Pracy
Aktualności
Kolejne zmiany w przepisach dotyczących zatrudniania cudzoziemców
Aktualności
SSW doradzało Novastone Capital Advisors i Fryderykowi Rdułtowskiemu przy nabyciu Adex Cosmetics & Pharma
Transakcje
Noworoczny newsletter SSW – Lista „to do” 2024
Aktualności
Noworoczny newsletter prawa pracy SSW – Checklista 2023
Aktualności
Zmiany w rozporządzeniu w sprawie BHP na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe
Aktualności
Telepraca tylko do 7 października 2023
Aktualności
Zmiany w zatrudnianiu pracowników młodocianych
Aktualności
SSW doradzało Baltic Power przy finansowaniu i rozwoju pierwszego w Polsce projektu morskiej farmy wiatrowej o wartości 4,7 mld euro
Transakcje
SSW doradzało Dohwa Engineering przy przejęciu CE Project Group
Transakcje
Obowiązek zatrudnienia pracownika do czasu rozstrzygnięcia sporu oraz wzmocnienie ochrony pracowników szczególnie chronionych
Aktualności
Kontynuacja kontraktów B2B po wygaśnięciu wizy Poland Business Harbour 
Aktualności
SSW doradzało Remondis przy przejęciu SFW Energia od Iqony
Transakcje
Środy z Immigration – odcinek 10 – Wizy humanitarne dla obywateli Ukrainy i Białorusi przebywających w Polsce
Aktualności
SSW doradzało Cofounder Zone w transakcji finansowania na rzecz PROTEINrise
Transakcje
Projekt zmiany Rozporządzenia o podróżach służbowych – wzrost należności z tytułu podróży pracowników
Aktualności
Warsztaty: Akademia Prawa Pracy
Aktualności
Specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy
Aktualności
SSW HR MeetUps
Aktualności
Pracodawcy pozyskają informacje na temat szczepienia, wyniku testu i przebytej chorobie swoich pracowników
Aktualności
SSW HR MeetUps
Aktualności
Praca zdalna – druga wersja projektu ustawy
Aktualności
„Czy forma pisemna to nieżyciowy formalizm? Czas zweryfikować…” – opinia Pawła Wyrębka dla Dziennika Gazety Prawnej
Aktualności
Pracodawca będzie mógł kontrolować trzeźwość pracowników
Aktualności
Limity płacowe z ustaw kominowych dotyczą także należności do pracowniczych planów kapitałowych – komentarz Marcina Cetnarowicza w dodatku dla prenumeratorów DGP
Aktualności
Branżowe dopłaty do pensji dostępne tylko do końca marca – komentarz Pawła Wyrębka w dodatku dla prenumeratorów Dziennika Gazety Prawnej
Aktualności
Akademia Prawa Pracy „Rozwiązanie stosunku pracy” SSW
Aktualności
Marcin Cetnarowicz – autor ekspertyzy dla Pracodawców RP
Aktualności
Kolejna tura wsparcia dla przedsiębiorców poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19
Aktualności
ZUS odpowiada na zapytanie SSW i poszerza katalog umów o dzieło, które nie podlegają rejestracji
Aktualności
Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego w związku z SARS-CoV-2 i pracą zdalną
Aktualności
Noworoczne porządki w HR – o czym pamiętać na początku 2021 roku?
Aktualności
Webinarium Tarcza Antykryzysowa 6.0
Aktualności
Dofinansowanie do wynagrodzeń i zwolnienia z ZUS – nowelizacja Tarczy Antykryzysowej
Aktualności
Dofinansowanie do wynagrodzeń i zwolnienia z ZUS – nowelizacja Tarczy Antykryzysowej
Aktualności
Przypominamy o konieczności ponownego przeliczenia świadczeń z ubezpieczenia chorobowego
Aktualności
Pracownik nie zawsze ma prawo do bycia offline – artykuł Martyny Barabas w DGP
Aktualności
SSW doradcą prawnym w procesie przejęcia STX Next
Transakcje
Ostatni dzwonek na uruchomienie PPK w małych i średnich firmach – artykuł Marcina Cetnarowicza w DGP
Aktualności
Obowiązkowy rejestr umów o dzieło już od 1 stycznia 2021 roku
Aktualności
Masz niewykorzystany urlop wypoczynkowy? Pracodawca rozdysponuje twoje dni wolne – artykuł z komentarzami ekspertów SSW
Aktualności
Koronawirus a zaległe urlopy. Pracodawcy nie wiedzą jak stosować tarcze antykryzysowe – komentarz ekspercki Bartosza Tomanka
Aktualności
ZUS zwróci miliony z nadpłat. 800 tys. firm może odzyskać należności – komentarze Marcina Cetnarowicza w Dzienniku Gazecie Prawnej
Aktualności
ZUS ponownie rozpatrzy wnioski o zwolnienie ze składek. Co zrobić w razie kumulacji pomocy?
Aktualności
Prawo pracy: Pandemia nie usprawiedliwi nadmiernej krytyki firmy
Aktualności
Tarczowe „wrzutki” w ustawie wdrażającej nową dyrektywę o delegowaniu
Aktualności
Wróciły kontrole Państwowej Inspekcji Pracy
Aktualności
Artykuł Bartosza Tomanka w Dzienniku Gazecie Prawnej
Aktualności
Dopłaty za czerwiec z kłopotami – komentarz Pawła Wyrębka w dodatku dla prenumeratorów Dziennika Gazety Prawnej
Aktualności
Zmiany w przepisach o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług
Aktualności
TARCZA 4.0. Najważniejsze zmiany dla pracodawców
Aktualności
Tarcza antykryzysowa 4.0
Aktualności
Tarcza Antykryzysowa 3.0
Aktualności
Zmiany ograniczeń – czyli co nowego wprowadza Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020
Aktualności
Tarcza Antykryzysowa: dofinansowanie z FGŚP (15g) vs starosta (15zzb)
Aktualności
Tarcza Antykryzysowa 2.0.
Aktualności
Tarcza antykryzysowa | Jak wypełniać wnioski o świadczenia pomocowe?
Aktualności
Nakaz zasłaniania ust i nosa – z perspektywy pracodawcy
Aktualności
Webinarium: Tarcza Antykryzysowa – praktyczne pytania i odpowiedzi dla pracodawców
Aktualności
Tarcza Antykryzysowa
Aktualności
Druga wersja „tarczy antykryzysowej” (projekt z 26.03.2020)
Aktualności
Wprowadzenie stanu epidemii oraz projekt ustawy dotyczącej tzw. tarczy antykryzysowej
Aktualności
Obowiązkowe szczepienia pracowników przeciw grypie? – komentarz eksperta SSW w Dzienniku Gazecie Prawnej
Aktualności
Niejasne przepisy o polityce wynagrodzeń – artykuł Bartosza Tomanka w Parkiecie
Aktualności
Kadrowy bilans 2019 roku
Aktualności
W CSR angażują się nie tylko firmy, lecz także zatrudnieni. A to rodzi ryzyka.
Aktualności
SSW Pragmatic Solutions partnerem Konferencji Praca 4.0
Aktualności
PPK dla osób 55+ automatycznie czy na wniosek?
Aktualności
Setki tysięcy złotych do zaoszczędzenia
Aktualności
PIP nie będzie ścigać za nakłanianie do rezygnacji z PPK
Aktualności
Przywrócenie do pracy coraz rzadsze. Zmianę trendu dostrzegają również prawnicy.
Aktualności
Know-how, sygnaliści, ochrona dóbr osobistych. Nowe wyzwania dla pracodawców
Aktualności
Czy zamach na wolność związkową w policji to początek większej rewolucji?
Aktualności
Zarzut dyskryminacji przy fuzji firm?
Aktualności
Pracownicze Plany Kapitałowe – tor z przeszkodami.
Aktualności
Pozakodeksowy home office
Aktualności
Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej
Aktualności
Marcin Cetnarowicz dla DGP komentuje wzór deklaracji rezygnacji z PPK
Aktualności
Akademia Lewiatana – Regulacje dotyczące zatrudnienia – prawo pracy 2019
Aktualności
Kolejny Pracowniczy Program Emerytalny zarejestrowany w KNF. SSW Pragmatic Solutions doradcą prawnym w procesie.
Aktualności
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – praktyczny warsztat dla pracodawców
Aktualności
Związkowcy pod szerszą jurysdykcją
Aktualności
Dokumentacja pracownicza 2.0 i nowelizacja Kodeksu pracy
Aktualności
TK odroczył rozpoznanie sprawy limitu 30-krotności składek na ZUS
Aktualności
SSW aktywnie dla studentów
Aktualności