Prawo pracy

Zapewniamy klientom wsparcie we wszelkich kwestiach związanych z zatrudnianiem pracowników, również w przypadku przenoszenia całych grup pracowników spoza Polski. Indywidualnie dopasowane rozwiązania przygotowywane przez nasz zespół są proste we wdrożeniu, co znacząco redukuje zarówno ryzyko pracodawców, jak i koszty z nimi związane.

Poza bieżącym doradztwem i rozwiązywaniem problemów prawnych prawa pracy, prowadzimy także szkolenia dla działów HR oraz kadry menedżerskiej, na których nasi eksperci przekazują praktyczną wiedzę do wykorzystania w codziennej pracy.

W czym pomagamy

  • Opracowanie oraz wdrożenie rozwiązań zabezpieczających pracodawców przed ujawnieniem tajemnicy oraz konkurencji ze strony współpracowników;
  • Przygotowanie oraz przeprowadzenie procesów restrukturyzacyjnych, w tym programów dobrowolnych odejść (PDO) oraz zwolnień grupowych;
  • Wsparcie transakcji typu M&A obejmujące w szczególności ocenę struktur zatrudnienia, odpowiedzialności za zobowiązania wobec pracowników oraz ujednolicanie warunków zatrudnienia;
  • Zarządzanie relacjami ze związkami zawodowymi oraz przedstawicielami pracowników;
  • Wsparcie działalności socjalnej pracodawców (ZFŚS);
  • Wsparcie przy tworzeniu Pracowniczych Planów Emerytalnych (PPE) oraz innych produktów zabezpieczenia emerytalnego.