Przepis o podatkach i opłatach lokalnych zawierający definicję budowli niezgodny z Konstytucją – wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z 4 lipca 2023 r. SK 14/21 uznał za niezgodny z Konstytucją przepis art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zawierający definicję budowli.

Zgodnie z wyrokiem regulacja ustawy definiująca pojęcie budowli jedynie przez odesłanie do przepisów odrębnej ustawy (Prawo Budowlane) jest niezgodna z Konstytucją. TK pozostawił je jednak w mocy jeszcze przez 18 miesięcy, do czasu uchwalenia nowych przepisów.

Co to oznacza?

W świetle powyższego wyroku, podatnicy, którzy toczyli z organami samorządu terytorialnego spory dotyczące opodatkowania budowli, mają czas do 10 sierpnia 2023 r. na złożenie wniosku o wznowienie takich zakończonych już postępowań.

Ci zaś z podatników, u których takie postępowania podatkowe nie miały miejsca warto, aby przyjrzeli się swoim rozliczeniom z tytułu podatku od nieruchomości płaconego od posiadanych budowli, pod kątem możliwości wystąpienia z wnioskami o stwierdzenie nadpłaty.

Jeżeli są Państwo zainteresowani wpływem wyroku Trybunału na Państwa działalność zapraszamy do kontaktu.

Wróć do