Tax alert: Zmiany w opodatkowaniu fundacji rodzinnych

Sejm RP przegłosował poprawki do ustawy o fundacji rodzinnej jeszcze przed wejściem w życie samej ustawy. Przypomnijmy, że ustawa o fundacji rodzinnej wejdzie w życie z dniem 22 maja tego roku.

Przegłosowane zmiany dotyczą przede wszystkim zasad opodatkowania fundacji rodzinnej oraz jej fundatorów i beneficjentów. Kluczowe zmiany w zasadach opodatkowania to:

  • obniżenie stawki PIT z 15% do 10% od wypłat dokonywanych z fundacji rodzinnej dla beneficjentów zaliczonych do I i II grupy podatkowej względem fundatora,
  • umożliwienie wspólnikom spółek rozliczających się ryczałtem do dochodów spółek (tzw. CIT estoński) tworzenie fundacji rodzinnych lub posiadania statusu beneficjenta takiej fundacji,
  • opodatkowanie CIT przychodów fundacji rodzinnej z tytułu m.in. dzierżawy przedsiębiorstwa,
  • wyłączenie z limitowania kosztów finansowania dłużnego w CIT pożyczek udzielonych przez fundację rodzinną,
  • wprowadzenie kategorii ukrytych zysków, których wypłata z fundacji rodzinnej będzie wiązała się z opodatkowaniem CIT w stawce 15%.

Nowelizacja czeka teraz na podpis Prezydenta RP.

Utworzenie fundacji rodzinnej wymaga odpowiedniego planowania. Jeżeli rozważają Państwo utworzenie takiej fundacji, to zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami podatkowymi i prawnikami, którzy pomogą Państwu w zaplanowaniu, utworzeniu i administrowaniu taką fundacją na lata.

Zapraszamy do odwiedzenia strony Fundacja Rodzinna.

Wróć do