SSW doradzało grupie Kom-Eko przy nabyciu składowiska azbestu

Nasi eksperci doradzali w kwestiach prawnych Eko-Azbest – spółce zależnej Kom-Eko, jednemu z wiodących podmiotów operujących w sektorze waste management w związku z transakcją polegającą na nabyciu, jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa, składowiska azbestu. Doradztwo to obejmowało w szczególności kwestie transakcyjne, budowlane, regulacyjne oraz podatkowe. 

Transakcja obejmowała nabycie największej w Europie instalacji do unieszkodliwiania azbestu działającego jako ekologiczne składowiska azbestu od spółki Środowisko i innowacje – Składowisko, uprzednio wydzielonej ze spółki Środowisko i Innowacje. Ponadto w ramach transakcji spłacane były wierzytelności osób trzecich, które zabezpieczone były na aktywach wchodzących w skład nabywanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa. 

Nadzór partnerski nad całością transakcji sprawował Paweł Chyb, a transakcję prowadził Leszek Cyganiewicz przy wsparciu Bartosza Kuzioła. W kwestiach podatkowych doradzała Patrycja Goździowska oraz Anna Sękowska. W aspektach regulacyjnych swojego doświadczenia udzieliła Anita Palukiewicz oraz Anna PiotrowskaAnna Bojja. W kontekście nieruchomościowym doradzali Robert Wodzyński oraz Joanna Berzyńska-Garal. 

Gratulujemy udanej transakcji!

Wróć do