SSW doradzało przy strategicznej fuzji PGNiG S.A. z PKN ORLEN S.A.

SSW doradzało PGNiG przy połączeniu z PKN Orlen w zakresie krajowej działalności wydobywczej spółki (upstream). Doradztwo kancelarii w tym obszarze obejmowało aspekty środowiskowo-regulacyjne, korporacyjne oraz nieruchomościowe. Kancelaria realizowała ten proces we współpracy z PGNiG przez ponad półtora roku.

Połączenie PGNiG z PKN Orlen ma strategiczny charakter dla wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego oraz surowcowego Polski, a także kluczowe znaczenie dla rozwoju branży paliwowo-energetycznej. To największa fuzja w sektorze energetycznym w ostatnich latach. Szacuje się, że po połączeniu tegoroczne przychody nowej grupy sięgną 300 mld zł.

Kluczową rolę wśród zespołów doradczych SSW pełnił zespół Górnictwa i Ochrony Środowiska kierowany przez Anitę Palukiewicz (Partner), przy udziale Joanny Perzyny (Senior Associate) i Joanny Palki (Senior Associate), który wspierał PGNiG poprzez kompleksowe doradztwo regulacyjno-środowiskowe w tym m.in.: przeprowadzenie szeregu specjalistycznych badań oraz analiz prawnych, przygotowanie dokumentacji związanej z zapewnieniem działalności połączonych spółek w obszarze upstream. W kwestiach środowiskowych doradzali także  Tomasz Pietrzyk (Associate) oraz Anna Piotrowska (Senior Associate).

Zespół Nieruchomości SSW reprezentowany przez Roberta Wodzyńskiego (Counsel), Joannę Berzyńską-Garal (Associate) oraz Aleksandra Krzeszowiaka (Legal Knowledge Manager) przeprowadził badanie due diligence w zakresie tytułów prawnych do nieruchomości niezbędnych z punktu widzenia prowadzenia działalności wydobywczej, a także wspierał PGNiG w ramach uzgodnień z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.

W prace przy połączeniu zaangażowane były również zespoły ekspertów SSW z praktyk Tax, Intellectual PropertyPrawa Zamówień Publicznych.

Kancelaria SSW współpracowała w ramach opisanej na wstępie transakcji także z innymi doradcami prawnymi.

Naszemu Klientowi oraz wszystkim zaangażowanym partnerom gratulujemy sfinalizowania tak znaczącego połączenia.

Wróć do